Nysgjerrig på fagfornyelsen?

Lærer i grunnskolen og bosatt i Trondheim? Sett av torsdagskvelden (8. februar) og få siste nytt om fagfornyelsen – av en som er med…

2. februar 2018

Runar Nørstad

Skole. Jente

Lærer i grunnskolen og bosatt i Trondheim? Sett av torsdagskvelden (8. februar) og få siste nytt om fagfornyelsen – av en som er med på å fornye fagene i skolen. Også arbeidslivets plass i skolen blir tema denne kvelden.

 

PLAKAT: Denne kan du skrive ut og henge opp på arbeidsplassen din.

Skolenes landsforbund (SL) arrangerer, i samarbeid med LO Trondheim, åpent kveldsmøte (fri inngang) om blant annet fagfornyelsen i grunnskolen i Trondheim torsdag 8. februar klokken 19.00. Det skjer på Radisson Blu Royal Garden i Kjøpmannsgata 73.

– Fagfornyelsen bør pirre nysgjerrigheten til alle som underviser i grunnskolen. Dagens fag skal beholdes, men mye av innholdet i fagene blir nytt. Lærerne i Trondheim har nå en gylden mulighet til å få et innblikk i det pågående arbeidet, som skal resultere i det de fra høsten 2020 skal undervise i, sier forbundssekretær Mette Johnsen Walker.

 

Ny retning i skolepolitikken?

Anders Grydeland.

Torsdag kveld har du mulighet til å møte Anders Grydeland i Trondheim. Han er SLs representant i en av Udirs arbeidsgrupper i fagfornyelsen, nærmere bestemt i kjerneelementgruppa som ser på innholdet i faget utdanningsvalg. Grydeland er utdannet sveiser, og er ansatt som lektor ved Strømmen videregående skole i Akershus.

– Det å gjøre elevene i stand til å ta gode yrkesvalg blir mer og mer viktig, og skal gjennomsyre skolehverdagen. Skolenes landsforbund, i samarbeid med LO, tar dette på alvor, ved å belyse det som skjer i faget utdanningsvalg, sier Mette Johnsen Walker.

Vil nye læreplaner gi oss en ny retning i skolepolitikken? Kan en fornyelse av fagene bidra til å gjøre skolehverdagen mer variert for lærerne og elevene? Dette er noen av spørsmålene Anders Grydeland vil svare på.

 

Lære om arbeidslivet?

Spesialrådgiver i samfunnspolitisk avdeling i LO, Arvid Ellingsen, gjester også kveldsmøtet. Han vil forsvare hvorfor det er viktig at elevene fortsatt får opplæring om arbeidslivet i skolen.

Arvid Ellingsen.

Utdanningsdirektoratet har nemlig foreslått at arbeidsliv og arbeidsmarkedet skal tas ut som kjerneelement og faglige prioriteringer i samfunnsfag (GS/VGS). Direktoratet skriver riktignok at «temaet er viktig i skolen» og at de kan vurdere om det kan tas inn i andre sammenhenger eller læreplaner.

Er realiteten at norske elever ikke skal få lære om arbeidslivet og arbeidsmarkedet de en gang skal inn i, og bruke resten av livet på?

Børge Ånesen, avdelingsleder i Fellesforbundet, LO Trondheim, kommer innom for å snakke om «forventninger til morgendagens arbeidere i Trøndelag».

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker
SL: SL er med på å fornye fagene
SL: – Nåværende generell del er et smykke!