Hjem » Lønn og arbeidsvilkår » Pensjon » Pensjonssystemet

PENSJON

Pensjonssystemet

Det norske pensjonssystemet består av alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjonsordningen og eventuell egen sparing.

Dette er pensjonssystemet

Pensjon kan være forvirrende med mange ord og uttrykk. Nedenfor finner du en oversikt over hvordan det norske pensjonssystemet er bygget opp.

Det norske pensjonssystemet består av alderspensjon fra folketrygden, tjenestepensjonsordningen og eventuell egen sparing.

Folketrygden er grunnsteinen i pensjonssystemet. Alderspensjon fra folketrygden er livsvarig og du tjener opp alderspensjon fra inntekt og botid i Norge.  
 
Det er ulike regler for alderspensjon avhengig av når du er født. Les hvilke regler som gjelder for ditt årskull på NAV sine hjemmesider Alderspensjon – nav.no 

Du kan jobbe samtidig som du tar ut alderspensjon. Vær imidlertid oppmerksom uttakseffekten. Tidlig uttak betyr at du fordeler pensjonsbeholdningen din over flere år, og dermed får mindre utbetalt årlig.   

Besøk NAVs pensjonskalkulator 

Alle arbeidstakere er omfattet av en tjenestepensjonsordning. Tjenestepensjon kommer i tillegg til alderspensjonen fra folketrygden og er den pensjonen arbeidsgiver sparer til sine ansatte.  

I tillegg kan du ha rett til avtalefestet pensjon (AFP). Avtalefestet pensjon er en førtidspensjonsordning for ansatte mellom 62 og 67 år. Ordningen er tariffestet og er knyttet til pensjonsordningen du har gjennom jobben. Det er ulike vilkår for AFP avhengig av når du er født og hvilken ordning du er tilknyttet. 

I tillegg til alderspensjon fra folketrygden og tjenestepensjonsordningen er det mange som også velger å egen pensjonssparing. Hvor mye du skal spare avhenger blant annet av når du starter sparingen og hvordan du velger å spare. Her må du selv undersøke hva som blir best for deg. 

For utregning av egen pensjon ta kontakt med NAV, Statens pensjonskasse (SPK) eller Kommunal landspensjonskasse (KLP). 

Jobbet eller jobber i en privat bedrift med innskuddspensjon? Les mer om LOfavørs pensjonskonto her: Egen pensjonskonto (lofavor.no)