Gode og omforente mål for skolesektoren?

Rapporten om lærerrollen er treffende og troverdig, mener forbundsleder Anne Finborud. Hun er imidlertid bekymret for trepartssamarbeidet hva gjelder utviklingen av de «omforente målene…

31. august 2016

Runar Nørstad

Leder for ekspertgruppa, professor Thomas Dahl, gjestet fagseminaret og innledet om «Hva kan arbeidet vårt bidra til?». (Foto: SL)

Rapporten om lærerrollen er treffende og troverdig, mener forbundsleder Anne Finborud. Hun er imidlertid bekymret for trepartssamarbeidet hva gjelder utviklingen av de «omforente målene i skolen».

Ekspertgruppen, som ble satt ned i kjølvannet av den opprivende lærerstreiken i 2014, leverte sin rapport til kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) 15. august.

Gruppen har sett på hvordan lærerrollen har utviklet seg over tid og hva slags forventninger samfunnet har til lærerne i dag.

For å diskutere analysene og anbefalingene i rapporten, inviterte ekspertgruppen til fagseminar tirsdag 30. august, på Høgskolen i Oslo og Akershus.

Leder i Skolenes landsforbund (SL), Anne Finborud, var til stede på seminaret, og understreket at SL skal være en tydelig fagforening hva gjelder de spørsmålene som rapporten stiller. Finborud sa, i en paneldebatt under seminaret, at hun er bekymret for at skolen i for liten grad forblir en viktig del av velferdsstaten.

 

– Bedre profesjonsfellesskap

Anne Finborud understreket at SL vil gripe fatt i rapporten som part, i et trepartssamarbeid sammen med statsråden, KS og arbeidstakerorganisasjonene – og sammen sette ord på hva som er viktigst å jobbe videre med.

– Så må SL prøve å bidra og legge til rette for at lærerne kan få det som i rapporten omtales som «utvikling av et bedre profesjonsfellesskap». Våre medlemmer er her opptatt av mer tid til å utøve og holde fokus på sine kjerneoppgaver, altså det de skal formidle videre til sine elever. Problemet er at tiden ikke strekker til. De får ikke nok tid i fellestiden til faglige og fagligdidaktiske diskusjoner. Det synes vi rapporten er veldig tydelig på og det må være en felles interesse å finne en bedre løsning på enn i dag, sa Anne Finborud.

Hun understreket at det ikke er snakk om behov for å binde mer tid til arbeidsplassen, men å bruke tiden til kjerneoppgaven:

– Dette er jo også dokumentert i en undersøkelse Kunnskapsdepartementet selv fikk utført våren 2010. Lærerne hungrer etter å få bruke mer av fellestiden på direkte undervisningsrelaterte ting – faglig fellesskap.

 

– Må være politisk styrt

SL ønsker å bidra til å videreutvikle og trygge Velferds-Norge, der skolen skal være nasjonal styrt på demokratisk vis, altså av folkevalgte, fortsatte Anne Finborud.

[fusion_builder_container hundred_percent=»yes» overflow=»visible»][fusion_builder_row][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

Steffen Handal (Utdanningsforbundet), Erling Lien Barlindhaug (KS) og Anne Finborud (Skolenes landsforbund). (Foto: SL)
SL-leder Anne Finborud i paneldebatt med Steffen Handal, leder i Utdanningsforbundet (t.v.) og Erling Lien Barlindhaug, avdelingsdirektør i KS. (Foto: SL)

– Her synes vi det finnes uklare elementer i rapporten om lærerrollen som bekrefter utviklingen, og det bekymrer oss. Som part blir SL oftere og oftere parkert i systemet, sa Finborud og refererte til side 215 i rapporten, som omhandler «en styrket lærerrolle», for å vise konkret SL bekymring:

– Det er så bra når ekspertgruppen sier at det er helt umulig å utvikle et profesjonsfellesskap innenfra, når læreren er utsatt for krysspress og sprikende forventninger på de ulike nivåene. Vi forstår utvalgets konklusjon dithen at det bør etableres få gode mål for skolesektoren, og det er SL helt enig i. Det som bekymrer oss, er hvem og hvordan målene skal settes.

– Når ekspertgruppen sier at det skal framforhandles omforente mål, bestemt av myndigheter, profesjonen og ulike ledernivåer i skolefeltet, blir det problematisk for oss i Skolenes landsforbund. SL ønsker at skolen, altså målene, skal være politisk styrt. Lærerne må få full tillit til at de er profesjonelle til å utøve yrket innenfor de politisk vedtatte målene. Her må vi ha litt hjelp til å klargjøre hva ekspertgruppen egentlig mener. Hvordan mener de at trepartssamarbeidet skal fungere hva gjelder «omforente mål» i skolen. Det er SL nysgjerrig på! Hvis vi løpet av noen måneder får svar på det, har vi en viktig debatt gående, sa Anne Finborud.

 

– Gjenspeiler SL sitt syn

Forbundslederen la også vekt på at rapporten om lærerrollen er treffende og troverdig, og at gruppen har vært ledet på en profesjonell måte.

– Rapporten er treffende på den måte at medlemmene våre sier at de kjenner seg igjen i den. De føler seg forstått, uansett hvilken funksjon de har. Innholdet i rapporten gjenspeiler SLs syn over lang tid, og sånn sett er det ikke mye nytt i den – men det er dokumentert. Dere hjelper oss med å heve statusen på vår virkelighetsforståelse, slik den blir forklart i det offentlige rom, sa Anne Finborud og henvendte seg til ekspertgruppen.

Leder for ekspertgruppa, professor Thomas Dahl, gjestet også fagseminaret og innledet om «Hva kan arbeidet vårt bidra til?». Han gjester SLs landsstyremøte i oktober.

 

[/fusion_builder_column][fusion_builder_column type=»1_1″ background_position=»left top» background_color=»» border_size=»» border_color=»» border_style=»solid» spacing=»yes» background_image=»» background_repeat=»no-repeat» padding=»» margin_top=»0px» margin_bottom=»0px» class=»» id=»» animation_type=»» animation_speed=»0.3″ animation_direction=»left» hide_on_mobile=»no» center_content=»no» min_height=»none»]

(Foto: SL)
Paneldebatt om lærerrollen, på Høgskolen i Oslo og Akershus. Fra venstre: Rita Helgesen (Norsk Lektorlag), Silje M. Bentzen (Pedagogstudentene), Lise Lundh (Foreldreutvalget for grunnopplæringen), Solveig H. Dahl (Skolelederforbundet), Steffen Handal (Utdanningsforbundet), Erling Lien Barlindhaug (KS) og Anne Finborud (Skolenes landsforbund). (Foto: SL)

Relevante lenker:
SL: Lærerrollen i fokus
SL: Professor fikk med seg gode råd fra SL
SL: – Forunderlig at ingen lærere er med i ekspertgruppen

 [/fusion_builder_column][/fusion_builder_row][/fusion_builder_container]