Enighet i statsoppgjøret

Resultatet er på linje med frontfaget: 2,4 prosent i lønnsøkning.   Sent natt til lørdag ble LO Stat og de andre hovedsammenslutningene enige med…

29. april 2017

Runar Nørstad

Sent fredag kveld signerte LO Stat-leder Egil André Aas protokollen, og dermed var årets statsoppgjør over for hans del. (Foto: LO Stat)

Resultatet er på linje med frontfaget: 2,4 prosent i lønnsøkning.

 

Sent natt til lørdag ble LO Stat og de andre hovedsammenslutningene enige med staten om lønnsoppgjøret for i år.

– Oppgjøret er på linje med resultatet i frontfaget og sikrer våre medlemmer et generelt tillegg avtalt sentralt, noe staten i utgangspunktet ikke ønsket, sier LO Stat-leder Egil André Aas.

 

Generelt tillegg til alle

Årets oppgjør har vært tøft, ifølge Aas.

– Vi møtte en arbeidsgiver som ikke bare sa tvert nei til et generelt tillegg og ønsket å fordele all lønn lokalt. De ville også gjøre store endringer i dagens lønnssystem, blant annet ved å fjerne lønnstabellen. Disse angrepene har vi slått tilbake, sier LO Stat-lederen.

Egil André Aas er fornøyd med et generelt tillegg til alle, men skulle selvfølgelig gjerne fordelt enda mer av pengene sentralt.

– Samtidig er det viktig at vi også fikk forhandlet fram et tillegg som gir noen av de lavest lønte gruppene et ekstra løft, sier LO Stat-leder Egil Andre Aas.

Han peker på at den sentrale overordnede måten å tenke lønnsdannelse på har preget mange av årets tariffoppgjør, og har vansker med å forstå hvorfor staten skal forkaste noe som har gitt gode resultater over lang tid.

– Det er blant annet på den måten vi har blitt best i klassen på likelønn. Samtidig har vi alltid avsatt midler til lokale forhandlinger, men alt ut, slik staten vil, er uaktuelt, sier han.

Forbundssekretærene Geir Granås og Chris Gøran Holstad har representert SL i forhandlingsvutvalget.

 

– Grundig prosess

I LO Stat, Unio og YS Stat sin hovedtariffavtale har alle fått et generelt tillegg på A-tabellen på 0,33 % fra 1. mai 2017. I tillegg skal det forhandles lokalt i virksomhetene innenfor en ramme på 0,8 % med virkning fra 1. juli 2017.

Det er ingen hemmelighet at staten også ønsket store endringer i lønns- og forhandlingssystemet. LO Stat mener partene vet for lite om konsekvensene av fjorårets endringer i hovedtariffavtalen.

– Skal man gjøre endringer i lønnssystemet for over 160.000 statstilsatte, må det gjøres gjennom en grundig prosess. Avtalen legger opp til at partene skal jobbe med dette i fellesskap fram mot neste hovedtariffoppgjør. Det er vi fornøyd med.

­– Nå gjenstår høstens lokale forhandlinger og vi vet at våre tillitsvalgte ute vil forhandle godt for medlemmene, som i tidligere år, sier LO Stat-leder Egil Andre Aas.

LO Stat er en hovedsammenslutning av LO-forbund som organiserer arbeidstakere i staten og virksomheter tilknyttet Spekter. LO Stat er den største hovedsammenslutningen i staten med om lag 44.000 medlemmer.

 

Relevante lenker:
SL: Enighet på rekordtid for kommuneansatte
SL: – Bra forhandlingsresultat i Oslo kommune
SL: Statsoppgjøret: – Mye arbeid gjenstår