– Trist utvikling for partssamarbeidet

Regjeringen har satt ned nok et ekspertutvalg, uten at partene i arbeidslivet er inkludert. – Trist utvikling for partssamarbeidet og for den norske modellen…

5. september 2017

Runar Nørstad

Regjeringen har satt ned nok et ekspertutvalg, uten at partene i arbeidslivet er inkludert. – Trist utvikling for partssamarbeidet og for den norske modellen som tross alt er bærebjelken i vårt samfunnsliv, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

 

Denne gang har kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen satt ned et offentlig utvalg som skal foreslå og vurdere ulike modeller for videregående opplæring.

Det skjer tre dager før høringsfristen for en strukturendring i de yrkesfaglige programmene er over, noe Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, mener er høyst bemerkelsesverdig.

 

Fem utvalg – ni faglige råd

Nestleder i SL, Terje Moen.

– Dette innebærer foruten innretningen på studiespesialiserende og andre studieforberedende utdanningsprogram også hovedmodellen i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene.

– Det har de siste to årene vært nedsatt fem ekspertutvalg som har sett de forskjellige fagområdene og ni faglige råd som har gitt sine innspill. Det ligger over 1.200 høringssvar og venter på behandling – og så settes det ned nok et utvalg! De som har jobbet med problemstillingene blir ikke tatt på alvor, sier Terje Moen oppgitt.

 

Den norske modellen

Nestlederen understreker at det er brukt tusenvis av timer på dette arbeidet, der partene i arbeidslivet gang på gang har tilbudt sin kompetanse – uten å bli hørt.

– Statsråden avslører stadig at han ikke ønsker å dra nytte av kompetansen fra partene. I utvalget som skal se på videregående opplæring, er ei heller partene representert. Nok et sololøp fra Røe Isaksen, sier Terje Moen.

– Det blir mer og mer tydelig at statsråden ikke ønsker partsarbeid, men støtter seg på ekspertutvalg. En trist utvikling for partssamarbeidet og for den norske modellen som tross alt er bærebjelken i vårt samfunnsliv, avslutter nestlederen.

 

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Relevante lenker:
SL: – Selvsagt skal SL bidra, Trond!