KAH blir LO Kommune Oslo

Kommuneansattes Hovedsammenslutning Oslo (KAH) endrer navn til LO Kommune Oslo fra 1. juni.

10. mai 2021

Runar Nørstad

Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

KAH består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Navneendringen signaliserer at det er forhandlingssammenslutningen for LO-forbundene i Oslo kommune, og vil tydeliggjøre utad hvem sammenslutningen er til for.

– Vi håper det nye navnet LO Kommune Oslo oppleves som positivt for medlemmene, og at vi vil oppleves som enda mer synlig utad, sier Roger Vinje, leder i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

Relevante lenker
SL: Brudd i forhandlingene i Oslo kommune
SL: Informasjon om konfliktberedskap i SL