– En varslet lærermangel

Forbundsleder i Skolenes landsforbund, Anne Finborud, synes det er merkelig at kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen & co varsler at nye lærere kan få dekket halvparten av studielånet – 14 dager før søknadsfristen til lærerutdanningene går ut.

2. april 2017

Runar Nørstad

Anne Finborud, leder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

– Det er bra at statsråden viser vilje til å gjøre noe med rekrutteringskrisen til læreryrket. Dette er en alvorlig situasjon. Etter SLs mening, er mye av årsaken til krisen den politikken som regjeringen selv er ansvarlig for. Tusenvis av lærere er avskiltet, obligatorisk master er innført og terskelen for å komme inn på utdanningen er hevet. Resultatet er at studieplasser blir stående tomme, sier Anne Finborud dagen før SLs landsmøte starter på Hell i Nord-Trøndelag.

Etterlyser en systematisk rekrutteringspolitikk

Starter du på lærerutdanning til høsten, kan du få dekket inntil halvparten av studielånet. Mest penger får de som tar lærerutdanning for 1.- til 7. trinn og de som tar lærerjobb i Nord-Norge.

– Regjeringen og samarbeidspartiene Venstre og KrF er enige om å etablere en ny ordning for ettergivelse av studielån for studenter som fullfører femårig lærerutdanning, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding.

– Dette blir for lettvint. SL savner systematisk og langsiktig politikk for rekruttering til læreryrket. Bare da kan man få bukt med lærermangelen, sier Anne Finborud.

Nyutdannede lærere kan få slettet om lag 160.000 kroner, noe som tilsvarer rundt halvparten av studielånet. Ordningen gjelder de som starter på utdanningen høsten 2017 eller senere. Hvor stort beløp man får ettergitt kommer an på hvilken lærerutdanning man tar, og hvor man jobber som lærer etterpå.

– Dette er en svært god ordning som på det meste vil dekke rundt halvparten av studielånet til nyutdannede lærere. Dette bør gjøre det enda mer attraktivt å utdanne seg til lærer i barneskolen og å ta jobb i Nord-Norge, hevder kunnskapsministeren.

FAKTA: Ordningen for ettergivelse av studielån (tredelt)

1) Om lag 50.000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning på normert tid. Dette gjelder Grunnskolelærer 1-7, Grunnskolelærer 5-10 og Lektorutdanning.

2) Om lag 55.000 kroner i tillegg til studenter som fullfører femårig grunnskolelærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid. Dette kommer i tillegg til de første 50.000.

3) Om lag 55.000 kroner til studenter som fullfører femårig lærerutdanning og deretter tar lærerjobb i Nordland, Troms eller Finnmark. Ettergivelsen gis uavhengig av de to andre – og krever ikke at man tar utdanningen på normert tid.

  • Hvis du tar lærerutdanning for trinn 1-7 på normert tid og jobber som lærer i Nord-Norge etterpå, vil du få ettergitt rundt 160 000 kroner.
  • Den konkrete innretningen av tiltakene blir omtalt i revidert nasjonalbudsjett, som legges frem i mai. Dette gjelder blant annet hvor lenge man må jobbe som lærer i Nord-Norge før man får slettet gjelden.

Relevante lenker:
SL: – Dristig å innføre masterutdanning
SL: – Vanvittig sløsing med ressurser
SL: – Allmennlæreren begraves
SL: – Akademisk jåleri