Dette er nytt skoleåret 2019/2020

Ved inngangen til et nytt skoleår er det alltid mange endringer som trer i kraft. Også for kommende skoleår har Utdanningsdirektoratet laget en oppsummering…

7. august 2019

Runar Nørstad

Ved inngangen til et nytt skoleår er det alltid mange endringer som trer i kraft. Også for kommende skoleår har Utdanningsdirektoratet laget en oppsummering av endringer som er gjeldende.

For både grunnskole, videregående skole og friskoler skal det dette året gjøres forberedelser til innføring av nye læreplaner.

Skoletur, mobbing og valgfag

Fra og med dette skoleåret skal elever i grunnskolen tilbys enten et leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger.

Det gis nå adgang til å pålegge flytting av en elev i både grunnskole og videregående skole dersom eleven mobber medelever. Regelverket har tidligere ikke vært godt nok i forhold til videregående elevene. Nå har man lagt inn vilkår for at flyttingen skal kunne gjennomføres.

Det er nå mulig for ungdomsskoler å tilby det nye valgfaget «Praktisk håndverksfag». Foreløpig er fagplanen en forsøkslæreplan, men Skolenes landsforbund synes dette ser spennende ut.

– Vi ser imidlertid at det er noe kort tid til forberedelser til å innføre dette valgfaget dette skoleåret, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

Realfag, fraværsgrensen og lærernorm

Jobber du med realfag? Da kan du kanskje finne støtte i nettstedet Realfagsløyper (realfagsloyper.no) som gir tips til arbeid med realfag helt fra barnehage til videregående skole.

Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) oppfordrer til å teste ut kommunikasjonskanaler for raskt å få råd om tilrettelegging for å inkludere barn med særskilte behov i barnehage og skole.

Skolenes landsforbund er glad for at det nå gis muligheter for at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen.

– Vi minner om at lærertettheten i ordinær undervisning i grunnskolen fra 01.08.2019 skal være på 15 elever på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-10.trinn, sier Bodil Gullseth.

Relevante lenker
SL: Frykter nye læreplaner blir tidstyv i skolen 
SL: – Fraværsgrensen øker klasseforskjellene 
SL: – Tilfreds med lærernorm fra skolestart 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen