Dette er nytt skoleåret 2019/2020

Ved inngangen til et nytt skoleår er det alltid mange endringer som trer i kraft. Også for kommende skoleår har Utdanningsdirektoratet laget en oppsummering av endringer som er gjeldende.

7. august 2019

Runar Nørstad

Alle skoler må planlegge og forberede seg på å ta det nye læreplanverket i bruk. (Illustrasjon: Pixabay)

For både grunnskole, videregående skole og friskoler skal det dette året gjøres forberedelser til innføring av nye læreplaner.

Skoletur, mobbing og valgfag

Fra og med dette skoleåret skal elever i grunnskolen tilbys enten et leirskoleopphold eller annen skoletur med minst tre sammenhengende overnattinger.

Det gis nå adgang til å pålegge flytting av en elev i både grunnskole og videregående skole dersom eleven mobber medelever. Regelverket har tidligere ikke vært godt nok i forhold til videregående elevene. Nå har man lagt inn vilkår for at flyttingen skal kunne gjennomføres.

Det er nå mulig for ungdomsskoler å tilby det nye valgfaget «Praktisk håndverksfag». Foreløpig er fagplanen en forsøkslæreplan, men Skolenes landsforbund synes dette ser spennende ut.

– Vi ser imidlertid at det er noe kort tid til forberedelser til å innføre dette valgfaget dette skoleåret, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

Realfag, fraværsgrensen og lærernorm

Jobber du med realfag? Da kan du kanskje finne støtte i nettstedet Realfagsløyper (realfagsloyper.no) som gir tips til arbeid med realfag helt fra barnehage til videregående skole.

Statlig spesialpedagogisk tjeneste (Statped) oppfordrer til å teste ut kommunikasjonskanaler for raskt å få råd om tilrettelegging for å inkludere barn med særskilte behov i barnehage og skole.

Skolenes landsforbund er glad for at det nå gis muligheter for at deler av kjøreopplæringen til førerkort klasse B skal unntas fra fraværsgrensen.

– Vi minner om at lærertettheten i ordinær undervisning i grunnskolen fra 01.08.2019 skal være på 15 elever på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-10.trinn, sier Bodil Gullseth.

Relevante lenker
SL: Frykter nye læreplaner blir tidstyv i skolen 
SL: – Fraværsgrensen øker klasseforskjellene 
SL: – Tilfreds med lærernorm fra skolestart 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen