Vil lovfeste at lærere kan gripe inn fysisk

Kunnskapsdepartementet foreslår å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom. Skolenes landsforbund er positiv til forslaget, og vi skal bruke god tid på å studere høringen og komme med innspill.

31. mai 2023

Runar Nørstad

Kunnskapsminister Tonje Brenna foreslår regler for når en lærer kan gripe inn fysisk mot elever. Her taler hun til landsstyret i Skolenes landsforbund i fjor høst. (Foto: Skolenes landsforbund)

Det er i dag usikkerhet blant ansatte i skolen om når det er lov til å gripe inn fysisk mot elever. For første gang foreslår departementet å regulere dette i loven.

– Norsk skole skal være et sted der barn og unge får utvikle seg i et trygt felleskap. Lærerne i klasserommet skal være trygge på hvilket handlingsrom de har når det oppstår situasjoner der elever står i fare for å skade seg selv eller andre, sier kunnskapsminister Tonje Brenna i en pressemelding.

Dagens opplæringslov inneholder ingen regler om når en ansatt kan gripe inn fysisk, selv om det oppstår sitasjoner der ansatte i skolen bruker fysisk makt. Det har skapt en usikkerhet og det har kommet flere oppfordringer om å regulere dette. Derfor foreslår Kunnskapsdepartementet nye regler i opplæringsloven og privatskoleloven.

– Vi foreslår å lovfeste at ansatte i skolen kan gripe inn fysisk mot elever for å avverge skade på personer eller vesentlig skade på eiendom, sier Brenna.

I tillegg foreslås det regler om forebygging og dokumentasjon, og meldeplikt hvis det gripes inn fysisk.

Les hele høringen her

– Jeg har opplevd å bli angrepet med hammer, fortalte Henriette Selnæs, lærer og tillitsvalgt i Skolenes landsforbund, til NRK tidligere i år.

Eleven hennes likte ikke beskjeden hun hadde gitt ham. Han ble sint og gikk løs på henne med hammeren.

– Den vrei jeg da ut av hånda på ham, med det resultat at han beit seg fast i tommelen min, fortalte Selnæs som tror mangelen på konsekvenser er en av årsakene til at volden øker.

– Vi har blitt fratatt alle former for konsekvensmidler i klasserommet overfor uakseptabel adferd, sa hun til NRK.

Skolenes landsforbund vil sette seg grundig inn i høringen, og komme med våre innspill før fristens utløp 30. september.

Les hele høringen her

Relaterte saker
SL-podden: Vold og trusler i skolen – med voldsforsker Børge Skåland 
SL: Vold og trusler er ikke en privatsak
SL: § 9A til besvær