Lik SL på Facebook, du også!

Skolenes landsforbund ligger i toppsjiktet i LO hva gjelder flest liker-klikk på Facebook, målt mot antall medlemmer.   Per 14. desember 2017, er det…

14. desember 2017

Runar Nørstad

SL Facebook

Skolenes landsforbund ligger i toppsjiktet i LO hva gjelder flest liker-klikk på Facebook, målt mot antall medlemmer.

 

Per 14. desember 2017, er det 3.147 som liker Facebook-siden til Skolenes landsforbund (SL). Målt opp mot forbundets medlemstall, som ligger på om lag 6.600, utgjør dette en «liker»-prosent på solide 47,7 prosent.

Få forbund i LO-familien kan vise til en tilsvarende statistikk på Facebook. Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon (NISO), Musikernes fellesorganisasjon (MFO) og Norges Offiserforbund skiller seg derimot klart ut med svært mange likere målt mot medlemstallet.

 

Aktiv på Facebook

Ser vi på LO, som har cirka 920.000 medlemmer, er det 103.968 personer som liker deres Facebook-side – eller 11,3 prosent (sammenlignet med medlemstallet). Tilsvarende tall for Fagforbundet, som er det største forbundet i LO med sine om lag 350.000 medlemmer, er 9,6 prosent.

– Årsaken til at SL gjør det bra på Facebook, er at forbundet daglig legger ut eller deler aktuelle saker som pirrer nysgjerrigheten til de som liker eller følger oss. Stadig flere oppdager dette og deler våre innlegg, noe som er svært gledelig for alle på forbundskontoret, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Også på Instagram og Twitter

Skolenes landsforbund ønsker naturligvis at enda flere liker forbundets Facebook-side.

– Det er fortsatt mange av våre medlemmer som har til gode å trykke «liker». Gjør de det, vil de automatisk få SLs meninger i skolepolitiske saker samt annen viktig info direkte i nyhetsstrømmen sin. Husk også å invitere venner til å like vår Facebook-side, sier forbundssekretær Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund er også aktiv på Instagram og Twitter, hvor forbundet stort sett daglig poster bilder fra aktuelle hendelser eller ytrer meninger i skolepolitikken.

Under kan du klikke deg inn og like elle følge Skolenes landsforbund på Facebook, Twitter og Instagram: