Har inkludert samisk skrivemåte i logoen

Skolenes landsforbund er det første LO-forbundet som har tilføyd samisk skrivemåte i sin nasjonale logo.   Landsmøtet i april vedtok at det samiske navnet…

21. juni 2017

Runar Nørstad

Viser fram ny logo: Nestleder Terje Moen, nestleder Gunnvor Sen, forbundsleder Anne Finborud og forbundssekretær Chris Gøran Holstad. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund er det første LO-forbundet som har tilføyd samisk skrivemåte i sin nasjonale logo.

 

Landsmøtet i april vedtok at det samiske navnet på forbundet skal inn i den sentrale logoen, etter forslag fra Skolenes landsforbund Finnmark.

Terje Tretnes, nestleder i SL Finnmark, er fornøyd med den nye logoen.

– Jeg setter pris på at landsmøtet sa ja til å tilføye samisk skrivemåte i SL-logoen. Å inkludere samisk skrivemåte, vil gjøre SL mer synlig i Finnmark og andre områder med samisk befolkning. Vi skal bruke logoen aktivt i vårt arbeid med å verve nye medlemmer, sier Terje Tretnes.

Å inkludere samisk skrivemåte i den runde SL-logoen, ville medført for mye tekst. Derfor har forbundskontoret fått utviklet en ny og mer moderne logo.

Den nye logoen er utviklet av grafiker Thomas Løland i LO Media. Forbundsstyret har godkjent logoen.

Skolenes landsforbund på samisk skrives for øvrig slik: Skuvllaid riikkalihttu (Skuvllaid = Skolenes, riikkalihttu = landsforbund).

Landsmøtet sa også ja til at forbundets vedtekter oversettes til samisk. Denne jobben pågår nå.

Skolenes landsforbund på Facebook!