Brudd i barnehageforhandlingene

Det er brudd i forhandlingene om arbeidstid for barnehagelærere. Utdanningsforbundet har i dag brutt forhandlingene med kommunenes organisasjon KS om ny arbeidstidsavtale i barnehagene….

18. januar 2018

Runar Nørstad

Barnehage

Det er brudd i forhandlingene om arbeidstid for barnehagelærere.

Utdanningsforbundet har i dag brutt forhandlingene med kommunenes organisasjon KS om ny arbeidstidsavtale i barnehagene. Særavtalen for barnehager, skolefritidsordninger, skole og familiebarnehager (SFS 2201) vil derfor bli behandlet i sentral nemnd.

KS ønsket at nåværende avtale skulle forlenges, mens Utdanningsforbundet krevde «økt tid til planlegging, for- og etterarbeid for pedagogisk leder og barnehagelærer», og «sikring av pedagogisk leders og barnehagelærers tid til å arbeide selvstendig med planlegging, for- og etterarbeid».

Skolenes landsforbund støtter Utdanningsforbundet og underskriver ikke noen ny avtale før denne saken er nemndsbehandlet.

Bildet er frigjort under denne lisensen