– Bli med på årets viktigste søndagstur

Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn som vokser opp i noen av verdens verste konfliktområder. – Gå årets viktigste søndagstur og…

10. oktober 2017

Runar Nørstad

Årets TV-aksjon skal gi skolegang og håp til barn som vokser opp i noen av verdens verste konfliktområder. – Gå årets viktigste søndagstur og bli bøssebærer, er oppfordringen fra forbundsleder Anne Finborud.

 

TV-aksjonen går av stabelen søndag 22. oktober, og går til UNICEFs arbeid for å gi skolegang og håp til barn i Colombia, Mali, Syria, Pakistan og Sør-Sudan.

Forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund oppfordrer alle til å støtte TV-aksjonen, også som bøssebærer.

– UNICEF jobber hardt og målrettet for at barn ikke skal få ødelagt framtiden på grunn av voksnes kriger og konflikter. Ett av fem barn i krigs- og konfliktområder er i dag uten skolegang. Når barn i krig og konflikt ikke får utdanning, står et helt lands framtid på spill. Derfor håper jeg så mange som mulig har anledning til å bidra under den nasjonale dugnaden, som TV-aksjonen er, sier Anne Finborud.

 

 

FAKTA: TV-aksjonen

 • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon målt i antall frivillige og innsamlede kroner fordelt på befolkning.
 • Den har vært arrangert hvert år siden 1974, og har gitt livsviktig hjelp til millioner av mennesker.
 • 7.000 frivillige over hele landet organiserer innsamlingen gjennom 500 kommune- og bydelskomiteer, og gjør at 100.000 bøssebærere kan banke på 2,3 millioner dører.
 • På selve TV-aksjonsdagen sender NRK direkte hele søndag kveld.
 • Les mer om TV-aksjonen og/eller meld deg som bøssebærer på blimed.no eller ring 02025

 

FAKTA: Utdanning

 • 24 millioner barn verden over får ikke skolegang på grunn av krig og konflikt.
 • Riktig ernæring de første 1.000 dagene av et barns liv er viktig for at hjernen skal utvikle seg riktig, slik at de har et godt grunnlag for å lære.
 • Barn som er redde har vanskeligere for å lære.
 • Jenter som fullfører ungdomsskolen har seks ganger så stor sannsynlighet for å ikke gifte seg unge.
 • Et barn som fødes av en mor som kan lese har 50 prosent større sjanse for å overleve sin femte bursdag enn med en mor som ikke kan lese.
 • Flere jenter blir på skolen dersom det er separate toaletter for gutter og jenter.
 • Utdanning i kriser er særdeles underfinansiert. Utdanning får mindre enn 2 prosent av de humanitære budsjettene.
 • Barnekonvensjonens artikkel 28 sier at alle barn har rett til utdanning.
 • Barn som ikke går på skolen har større sjanse for å bli utsatt for overgrep, misbruk og utnyttelse.
 • Barn som nektes utdanning nektes også retten til å utvikle seg og nå sitt fulle potensial.

 

Relevante lenker:
LO: Gir 400.000 kroner til TV-aksjonen

 

Skolenes landsforbund på Facebook!