Hovedtariffavtalen sendes tillitsvalgte

Trykt utgave av hovedtariffavtalen har ankommet forbundskontoret. I løpet av kort tid sendes den ut til tillitsvalgte. Den nye hovedtariffavtalen gjelder for tariffperioden 1….

1. september 2016

Runar Nørstad

Hovedtariffavtalen. (Foto: SL)

Trykt utgave av hovedtariffavtalen har ankommet forbundskontoret. I løpet av kort tid sendes den ut til tillitsvalgte.

Den nye hovedtariffavtalen gjelder for tariffperioden 1. mai 2016 til 30. april 2018.