Utdanning blir stadig viktigere

Sosiale forskjeller mellom høyt og lavt utdannede øker. Økte krav til utdanning kan være noe av forklaringen, mener forsker. En større andel av den…

3. februar 2016

Runar Nørstad

Forskjellene mellom grupper med grunnskole,- videregående,- og høyere utdanning har økt siden 2003 og fram til 2015. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Sosiale forskjeller mellom høyt og lavt utdannede øker. Økte krav til utdanning kan være noe av forklaringen, mener forsker.

En større andel av den norske befolkningen oppgir at det er blitt lettere å få endene til å møtes siden tidlig på 2000- tallet. Samtidig har blitt vanskeligere for noen, viser nye tall fra SSB.

Utdanning blir stadig viktigere, skriver Dagsavisen:

Forskjellene mellom grupper med grunnskole,- videregående,- og høyere utdanning har økt siden 2003 og fram til 2015.

Tolv prosent av gruppen med grunnskoleutdanning oppga ved starten av perioden at de opplevde det som vanskelig å få endene til å møtes. Mot periodens slutt har andelen som oppgir dette steget med mellom ett og tre prosentpoeng.

I samme periode er det motsatt utvikling i gruppen med høyere utdannede, som oppgir at økonomien er romslig nok.

Ansvarlig for undersøkelsen, Mathias Killengreen Revold, tror at økte krav til utdanning kan være noe av forklaringen bak tallene.

– Vi kan kun spekulere, ettersom SSB bare har sett på tallene i seg selv. Men noe av forklaringen kan være at det stadig er økende krav til utdanning på arbeidsmarkedet, og at det derfor er vanskeligere å få stabil jobb med kun grunnskoleutdanning. Det er jo negativt for økonomisk trygghet, sier han til Dagsavisen.

 

Relevante lenker
SSB:
Økende sosiale forskjeller mellom utdanningsgrupper
SL: Nå kan du søke videreutdanning
SL: Ofrer vi norske ungdommer på PISAs alter?

 

Bildet til saken er frigjort under denne lisensen