Underviser i havgapet

Havbruk og sjøfart preger undervisningen på Austevoll vidaregåande skule – som har tett samarbeid med lokalt næringsliv i kommunen. Tekst og foto: SIDSEL VALUM,…

25. januar 2016

Runar Nørstad

20160125_ValvatnaHavbruk og sjøfart preger undervisningen på Austevoll vidaregåande skule – som har tett samarbeid med lokalt næringsliv i kommunen.

Tekst og foto: SIDSEL VALUM, I skolen

 

Skolen er samlokalisert med den maritime fagskolen og har rundt 200 elever (140 på den videregående skolen). Joar Ness Valvatna (bildet) ble nylig valgt som plasstillitsvalgt på skolen.

 

Stor klubb

Her er Skolenes landsforbund (SL) den største lærerorganisasjonen, og har en stor klubb som organiserer størsteparten av de 30 lærerne på skolen.

– Vi har omtrent like mange medlemmer blant lærerne på fellesfag og på yrkesfag, noe som er litt uvanlig. De fleste nye lærerne som begynner her melder seg inn i SL, forteller Joar Ness Valvatna.

Han er fra Stord i Hordaland, og er utdannet lærer på Høgskulen i Bergen. Han røper at det var kjærligheten som førte ham hit, langt ut i havgapet. De siste tre årene har han jobbet som lærer på Austevoll vidaregåande skule. Han er adjunkt, og underviser i norsk og matematikk for VG1-elever på studiespesialisering, naturbruk blå (et programfag med havbruk som tema), TIP og helse- og omsorg.

 

Lett å få hjelp

– Hvorfor SL?

– SL er ikke så topptung. Det er lett å få hjelp hvis det oppstår problemer, eller om man bare trenger å drøfte en sak. SL er en liten organisasjon, men er del av LO – som er en stor organisasjon, og det er en fordel.

– Hva gir det deg å være tillitsvalgt?

– Ansvar. Som tillitsvalgt må jeg følge opp medlemmene og passe på at ting går rett for seg. Men først og fremst synes jeg det er inspirerende. Jeg får innblikk i hvordan beslutninger blir tatt, må tenke prinsipielt og opptre korrekt.

– Største utfordringen som tillitsvalgt?

– Å opptre korrekt. Ofte grubler jeg over om jeg bør foreta meg noe eller ikke.

– Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag?

– Ja, det mener jeg helt klart. Det så vi seinest under streiken.

 

Likestilling og rettferdighet

– Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført?

– Ingen spesielle hjertesaker. Det viktigste for meg er likestilling og at alle blir behandlet med rettferdighet.

– Hvilken bok leste du sist?

– The Ocean at the End of the Lane av Neil Gaiman.

– Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon?

– Vi har nettopp bygd hus. Jeg har alltid noe å gjøre, og jobber mye utendørs med snekring og hagearbeid. På grunn av husbygging har det vært unntakstilstand de siste to årene! Men jeg er også ute og fisker på havet, og er dessuten filminteressert.

 

Fakta: Joar Ness Valvatna

Alder: 36
Sivilstatus: Samboer med Inga Margrethe, har en sønn på ett år
Arbeidsplass: Austevoll vidaregåande skule
Tillitsverv: Plasstillitsvalgt

 

Intervjuet står på trykk i siste nummer av I skolen – som er på vei ut til leserne.