– Trygge ansatte er et vilkår for vellykket gjenåpning av skoler og SFO

Skolenes landsforbund mener smittevernveilederen for 1.-7. trinn tillater for mange elever per gruppe. – Klarer man å få til mindre grupper enn veilederen antyder, bør man absolutt gjøre det, sier forbundsleder Anne Finborud.

20. april 2020

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud og forbundssekretær Geir Allan Stava mener det legges opp til for store grupper i smittevernveilederen for skolene. (Foto: SL)

27. april åpner skolene og SFO for 1.-4. trinn og noen grupper yrkesfagelever. Nå er veilederne for hvordan skolene kan sikre nødvendige smitteverntiltak klare, opplyste kunnskapsminister Guri Melby på en pressekonferanse mandag ettermiddag.

Skolenes landsforbund har deltatt i drøftinger i forkant og tatt til ordet for at samtlige smittevernveiledere må sikre konkrete råd og ressurser slik at det er mulig for skoleeiere, skoleledere og de ansatte å sikre en forsvarlig drift etter drøftinger.

Gjeldende avtaleverk er ikke satt til side. Det betyr at Hovedavtalen og arbeidstidsavtalene ligger til grunn.

– Myndighetene har ansvaret for normene i smittevernet. Det er de som sitter med kompetansen om å ta det fulle ansvaret for normene de angir til Skole-Norge. Vi er bekymret for at situasjonen for de ansatte kan bli krevende når de skal drøfte konkret bemanning opp mot smittevernstiltakene som bygger på gjeldende bemanningsnormer, sier Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

– Skolenes landsforbund ser vanskelig at dette kan innordnes på en forsvarlig måte uten at kommunene øker sine vikarposter. Dette for å muliggjøre forsvarlig gruppestørrelse hvis bemanningen per i dag ikke er tilstrekkelig, fortsetter hun.

Tillater inntil 20 elever per gruppe

Regjeringen tillater i veilederen inntil 15 elever per gruppe på 1.-4. trinn og 20 elever på 5.-7. trinn. Det er altfor mange, mener Skolenes landsforbund.

– I resten av samfunnet er regelen maks 5 personer samlet. I barnehagen er det grupper på 3 og 6 som gjelder per voksen. Da er det drøyt å tillate opp til 20 elever å samles i til dels små klasserom, sier forbundssekretær Geir Allan Stava.

Skolenes landsforbund oppfordrer kommunene og andre skoleeiere om å få til så små grupper som mulig.

– Med et godt samarbeid mellom ledelse, tillitsvalgte og verneombud bør det avgjort være mulig å gjøre det bedre enn det veilederen foreslår. Trygge ansatte er et viktig vilkår for vellykket gjenåpning av skoler og SFO, og da bør gruppene bli mindre, sier forbundsleder Anne Finborud.

Skolenes landsforbund ønsker hele Skole-Norge lykke til med gjenåpningen.

– Syke skal bli hjemme

Folkehelseinstituttet har sammen med Utdanningsdirektoratet laget to smittevernveiledere for skolene, én for barnetrinnet og én for ungdomstrinnet og videregående skole.

Veilederen har tre overordnete føringer: Syke skal bli hjemme, det skal være god hygiene og redusert fysisk kontakt.

Veileder om smittevern for skoletrinn 1.-7. trinn

Veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole

Mer info finner du på udir.no

Maks 15 elever, mer utendørs

Veilederne gir konkrete smittevernråd til skolene, blant annet å:

  • sikre gode rutiner for håndvask og sørge for nok desinfiserende utstyr
  • organisere i mindre grupper, f.eks. maks 15 elever for 1.-4. trinn og 20 elever for 5.-7.
  • la elevene være mye ute i undervisningen og på SFO, og og unngå store samlinger
  • sørge for at elevene har fast plass med god avstand
  • ha gode rutiner for måltider og begrense deling av mat
  • ha ulike tidspunkt for friminutt, og hjelpe elevene til å holde avstand
  • begrense deling av utstyr, og at utstyr som deles må vaskes godt
  • begrense bruk av offentlig transport til og fra skolen så mye som mulig

Gradvis åpning

Regjeringen har ønsket en gradvis og kontrollert åpning, for å sikre tid til forberedelser og smittevernforsvarlig gjenåpning. De yngste barna er prioritert, fordi hjemmeundervisningen har vært vanskelig for dem. Også elever i videregående som tar Vg3 yrkesfaglig løp i skolen og yrkesfagelever i Vg2 er prioritert, fordi elevene ikke har utstyr hjemme til å få den praktiske opplæringen de trenger til å få fagbrev. 

PS! Skolenes landsforbund kommer tilbake med kommentar til veileder om smittevern for ungdomsskole og videregående skole.