Tegnspråkopplæring

Skolenes landsforbund er bekymret over utviklingen innenfor kvaliteten på tegnspråkopplæringen for barn og unge med hørselshemming. Leserinnlegg signert fylkesleder i SL Sør-Trøndelag, Rigmor Bjerche. Innlegget…

25. januar 2016

Runar Nørstad

SL er bekymret over utviklingen innenfor kvaliteten på tegnspråkopplæringen for barn og unge med hørselshemming. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Skolenes landsforbund er bekymret over utviklingen innenfor kvaliteten på tegnspråkopplæringen for barn og unge med hørselshemming.

Leserinnlegg signert fylkesleder i SL Sør-Trøndelag, Rigmor Bjerche. Innlegget er også publisert i Tidens Kravs debattsider, hvor det er mulig å kommentere.

 

Opplæringsloven gir disse barna rett til tospråklig opplæring og undervisning, i og på tegnspråk.

AC Møller skole i Trondheim er i dag den eneste gjenværende statlige grunnskolen for døve og hørselshemmede i Norge. I Stortingsmelding 18, med vedtak i Stortinget mars 2011, ble det slått fast at skolen skal være landsdekkende. Ved denne skolen får barn og ungdom undervisning og opplæring av både døve og hørende lærere som kan flytende tegnspråk.

Elevene får også tilgang til et tegnspråkmiljø med både barn og voksne. Dette er svært avgjørende for de unges identitetsbygging, språkkompetanse og deres sosiale og psykososiale utvikling.

AC Møller opplever at det blir stadig færre elever ved skolen. Foreldre som har hørselshemmede barn velger i stedet vanlige kommunale skoler. Her får barna auditiv tilrettelegging og tolk, men i liten grad kvalitetssikret tegnspråkopplæring eller tegnspråkmiljø. Dette gir svekket utgangspunkt for senere livsutfoldelse, utdanning og karriere.

Mange hørselshemmede elever har sin skolegang sammen med hørende elever, og de er ofte den eneste på skolen som har et hørselstap. Flere sliter med å få med seg det som blir sagt, noe som igjen kan føre til misforståelser. Det er svært utmattende å få sin opplæring i et slikt skolemiljø.

Det kan være at mange foreldre føler de må velge mellom tegnspråk og ikke tegnspråk, og at de frykter at tegnspråkopplæring vil hemme barnets utvikling innen norsk skriftspråk og talespråk. Slik er det ikke. Man kan trygt si ja takk til begge deler og dermed styrke barnets totale kommunikasjonsferdigheter.

Etter vårt syn er det helt nødvendig at kommunene og staten i samarbeid utvikler et optimalt og stabilt opplæringstilbud for døve og hørselshemmede barn og unge med behov for tospråklig undervisning, i tråd med opplæringsloven.

AC Møller skole har kompetente pedagoger som gjerne bistår dette viktige arbeidet.

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen.