– Ta lærernes bekymringer på alvor

Lærerne må i større grad bli lyttet til lokalt, og skolens ledelse og skoleeier må ta lærernes bekymringer på alvor med tanke på at viruset sprer seg til stadig nye områder som tidligere har vært smittefrie, sa nestleder Terje Moen i et møte med Arbeiderpartiet onsdag.

11. november 2020

Runar Nørstad

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund ga råd til Torstein Tvedt Solberg, skolepolitisk talsperson i Arbeiderpartiet. (Foto: SL/Stortinget)

Arbeiderpartiet inviterte til et åpent digitalt «lyttemøte om koronasituasjonen i Skole-Norge» onsdag ettermiddag, ledet av Torstein Tvedt Solberg som er partiets skolepolitiske talsperson.

Lærere og andre ansatte i skolen fikk anledning til å gi sin versjon av hvordan de opplever situasjonen på deres skole.

– Vi er bekymret for de meldingene vi hører fra skoler over hele landet, om høyt arbeidspress, økende sykefravær, mangel på vikarbudsjetter og ulik tolkning av regelverk Innspillene tar vi med i vårt videre politiske arbeid der målsettingen er å gjøre din hverdag i skolen bedre fremover, sa Tvedt Solberg i invitasjonen til møtet.

– Må ta igjen tapt undervisning

Nestleder i Skolenes landsforbund, Terje Moen, innledet med å fortelle at det meldes om mange lærere som er slitne og det er mye dobbeltarbeid, spesielt blant kontaktlærerne.

– Det er mange kreative løsninger blant skolelederne for å holde hjulene i gang. Dette er ofte tiltak som forverrer skolehverdagen for lærerne. Usikkerheten rundt økonomien har gjort og gjør at rektorene ikke setter inn vikarer. Lærere som har vært borte må ta igjen denne tapte undervisningen.

– Jeg har full forståelse for rektorenes fortvilte situasjon. Men å be læreren om å lage oppgaver og opplegg på forhånd i tilfelle sykdom, er totalt meningsløst og medfører bare ekstraarbeid, fortsatte Terje Moen.

Hjemmekontor for de som ønsker det

Nestlederen i Skolenes landsforbund understreket også viktigheten av at lærere som selv ønsker det innvilges hjemmekontor.

– Alt personell som ikke er nødvendig på skolen, bør ha hjemmekontor. Vi mener at det må være lærerens avgjørelse om hvor man vil gjøre sitt for- og etterarbeid. Dette handler til slutt om tillit mellom partene. Dessverre er det mange som ikke stoler på lærernes skjønn. I spørsmålet om hjemmekontor, bør man også huske på at det er mange utrygge lærere som har underliggende sykdommer selv, eller som har familiemedlemmer som har det.

Arbeiderpartiets skolepolitikere fikk også høre at lærere tradisjonelt har en sterk lojalitet overfor kolleger og elevene, og at mange går på jobb uansett hvordan almenntilstanden er.

– Jeg blir bekymret når jeg hører om tilfeller hvor lærere med luftveisproblemer går på skolen før et svar på en koronatest foreligger på grunn av mangel på vikarer. Det er vanskelig å få tak i vikarer og bekymringen for både budsjett og lærernes arbeidstid gjør at det ikke pålegges overtid. Dette er ikke noen av kritikk av lærerne som gjør det, det viser bare hvor utfordrende og kritisk situasjonen er, sa Terje Moen med alvor i stemmen.

Forvirring rundt enmetersregelen

Skolenes landsforbund mener det er et paradoks at smittevernet er strengt i samfunnet generelt samtidig som skolen så tviholder på forklaringen om at det er lite smitte blant de yngste elevene, selv om den største økningen den siste tiden er blant tenåringer. Terje Moen gikk til «angrep» på den mye omtalte «enmetersregelen».

– En meter avstand er vanskelig å overholde, og reglene rundt kohortene er for mange forvirrende. Senest i dag fikk jeg en tilbakemelding hvor rektor mener at enmetersregelen bare gjelder mellom lærer og elever og ikke mellom elevene. På Udir sin side står det «minst en meters avstand mellom elever/ansatte i alle situasjoner. Det tolkes da som at det er mellom lærer og elev det skal være en meter, ikke mellom elevene. Og det her er på en skole som er definert «rød». Dette er for uklart og Skolenes landsforbund er bekymret over at tolkningsrommet er så stort, sa nestleder Terje Moen.

I tillegg til Skolenes landsforbund, deltok Utdanningsforbundet, Norsk Lektorlag og Geir Sand Nilsen, initiativtaker bak Facebook-gruppen «Korona-dugnad for digitale lærere», i møtet.