Søk om plass på Nobelinstituttets lærerkurs

Kurset for lærere avholdes mandag 11.- og tirsdag 12. mars 2019. Tema: «Fredens betingelser». Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske…

29. januar 2019

Runar Nørstad

Kurset for lærere avholdes mandag 11.- og tirsdag 12. mars 2019. Tema: «Fredens betingelser».

Det Norske Nobelinstitutt har gjennom en årrekke kunnet tilby norske lærere som underviser i samfunnsfag eller historie, et fordypningskurs i aktuelle internasjonale spørsmål.

Det er rundt 20 plasser på kurset «Fredens betingelser i 2019», hvorav Skolenes landsforbund disponerer to.

Kortfattet søknad med navn, adresse, skole, skoleslag og fag du underviser i, sendes forbundssekretær Bodil Gullseth, bg@skolenes.no.

Husk at du på forhånd må ha avklart om du får permisjon.

Søknadsfrist: Tirsdag 12. februar 2019

Ingen kursavgift

– Kurset går over to dager. Foredragsholderne er fremtredende eksperter på sine respektive fagområder, men undervisningen forutsetter ingen spesialkunnskaper hos deltakerne, sier Bodil Gullseth.

– Den primære målgruppen er lærere i grunnskolen og videregående skole som underviser i samfunnsfag, historie og lignende og som er interessert i utenrikspolitikk og internasjonale spørsmål, sier forbundssekretæren. Årets tema dekker kompetansemål i samfunnsfag for både ungdomstrinn i grunnskolen og i videregående skole. Kurset gir en unik mulighet til å få faglig påfyll med gode forelesere og til å knytte kontakter med andre samfunnsfaglærere. Det er også stor stas og inspirasjon å være i Det Norske Nobelinstitutts lokaler, fortsetter forbundssekretæren.

Det er ingen kursavgift. Nobelinstituttet dekker foredragene, kursmateriell og lunsj. Skolenes landsforbund dekker reise og overnatting (om nødvendig), samt måltider utover lunsj.

For nærmere informasjon, kontakt forbundssekretær Bodil Gullseth, telefon 976 68 399 eller send epost: bg@skolenes.no.

Kurset gir en unik mulighet til å få faglig påfyll med gode forelesere og til å knytte kontakter med andre samfunnsfaglærere. Det er også stor stas og inspirasjon å være i Det Norske Nobelinstitutts lokaler. (Foto: SL)

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen