SLs innspill til statsbudsjettet

SL har gitt sine innspill til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité om forslaget til statsbudsjett for 2015.  

26. oktober 2014

LOM-admin

SL har gitt sine innspill til Stortingets kirke-, utdannings- og forskningskomité om forslaget til statsbudsjett for 2015.