SL vil kutte unødvendige møter

Veldig mange lærere synes de bruker alt for mye tid på unødvendige fellesmøter.  SL hører stadig oftere fra frustrerte lærere at de kaster bort…

24. februar 2015

LOM-admin

Illustrasjon - møterVeldig mange lærere synes de bruker alt for mye tid på unødvendige fellesmøter. 

SL hører stadig oftere fra frustrerte lærere at de kaster bort verdifull tid på slike møter.

Lærere rapporterer at mye av det som foregår i disse møtene kunne vært formidlet via e-post eller ved et enkelt notat på oppslagstavla.

Mye av informasjonen som blir gitt er bare relevant for deler av lærerkollegiet, men alle må likevel være til stede hele tiden. Er det satt av halvannen times møte, blir det halvannen times møte, uavhengig av om man har noe fornuftig å fylle tiden med.

Skolenes landsforbund mener dette er noe vi trenger å sette fokus på. Tidsbruken til fellesmøter blir ikke styrt av nasjonale myndigheter eller skoleeierne, i hvert fall ikke direkte. Det er den lokale skoleledelsen som bestemmer. Likevel mener vi at det er nasjonale myndigheter som kan begrense bruken av slike uvettige møter.

SL oppfordrer Kunnskapsministeren til å tenke sammen med oss, for å oppnå mer effektive og mindre tidssløsende møter.