SL støtter TV-aksjonen 2019

Skolenes landsforbund har bevilget 5.000 kroner til TV-aksjonen 2019 som går til CAREs arbeid for fattige kvinner.

18. oktober 2019

Runar Nørstad

Årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for å sikre kvinners rettigheter i noen av verdens mest sårbare områder i blant annet Rwanda. (Foto: CARE)

TV-aksjonen NRK 2019, som i år avholdes søndag 20. oktober, går til CAREs arbeid for å sikre kvinners rettigheter i noen av verdens mest sårbare områder.

Skolenes landsforbund (SL) har lang tradisjon med å gi økonomisk støtte til TV-aksjonen. Nestleder Terje Moen oppfordrer alle til å støtte opp om TV-aksjonen og bli med som bøssebærer 20. oktober

– Kvinner verden over skal få tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt. Ved å støtte TV-aksjonen, er Skolenes landsforbund med på å hjelpe kvinner i sårbare områder i en rekke land, sier Terje Moen.

Nå er det #hennestur. Se årets kampanjefilm her! 

#nrktvaksjonen

Bedre liv for seg selv og sin familie

CARE er en global bistandsorganisasjon som jobber for å redde liv, bekjempe fattigdom og oppnå sosial rettferdighet. Årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for å sikre kvinners rettigheter i noen av verdens mest sårbare områder i landene Niger, Mali, Den demokratiske republikken Kongo, Burundi, Rwanda, Myanmar, Afghanistan, Jordan og Palestina. Kvinner og barn rammes hardest av fattigdom, og kvinner har ikke de samme mulighetene og rettighetene som menn. I utviklingsland er kun én av ti landeiere kvinner, og 104 land har lover som forbyr kvinner å ta enkelte jobber. Årets TV-aksjon skal bidra til at kvinner får mulighet til å skape et bedre liv for seg selv og sin familie.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Skolenes landsforbund oppfordrer alle til å støtte opp om TV-aksjonen og bli med som bøssebærer søndag 20. oktober. (Foto: Johnny Syversen/TV-aksjonen/Illustrasjon)

CARE skal gi minst 400.000 kvinner mulighet til å starte egen bedrift, få egen inntekt, starte egne spare- og lånegrupper, og få en stemme i politikken og i lokalsamfunnet. Dette gir ringvirkninger for 1,5 millioner mennesker i noen av verdens fattigste land. Kvinner gir tilbake til familien og lokalsamfunnet. Likestilling er ikke bare viktig for kvinnen selv, men også for å redusere fattigdom lokalt og nasjonalt.

LO har bevilget 400.000 kroner og oppfordrer alle medlemmer og tillitsvalgte til å delta på årets viktigste søndagstur.

Fakta: TV-aksjonen NRK

  • TV-aksjonen NRK har blitt arrangert én søndag i oktober hvert år siden 1974. I år går TV-aksjonen av stabelen 20. oktober
  • Årets TV-aksjon går til CAREs arbeid for kvinners rettigheter. 400.000 kvinner skal få mulighet til å tjene sine egne penger, bestemme over egen kropp og få sin stemme hørt
  • TV-aksjonen NRK er verdens største innsamlingsaksjon. Hvert år besøker 100.000 bøssebærere samtlige av Norges 2,3 millioner hjem
  • Over 7.000 frivillige jobber fram mot aksjonsdagen for å mobilisere 100.000 bøssebærere
  • Siden 1974 har det norske folk samlet inn over ni milliarder kroner som har gitt titalls millioner mennesker livsviktig hjelp