Nye karriereveier for lærere

Som en del av «Lærerløftet» vil regjeringen prøve ut en toårig ordning med om lag 200 lærerspesialister i skolen. Ved siden av å undervise…

3. februar 2015

LOM-admin

Som en del av «Lærerløftet» vil regjeringen prøve ut en toårig ordning med om lag 200 lærerspesialister i skolen. Ved siden av å undervise skal lærerspesialistene være pådrivere for det faglige utviklingsarbeidet på skolen.