– Nå må Erna se alvoret i situasjonen

– Ressursene i Skole-Norge strekker ikke til. Ekstra midler må på bordet nå, eller så må kommunene få klar beskjed om hva de skal prioritere gitt de ressursene de har, sier Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund.

22. september 2020

Runar Nørstad

Mette Nord (t.v.), forhandlingleder i LO kommune og forbundsleder i Fagforbundet sammen med Anne Finborud, forbundsleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Koronapandemien setter kommunene og fylkeskommunene i en presset situasjon. LO Kommune, Unio kommune, YS Kommune, Akademikerne kommune og KS har sendt et brev til statsminister Erna Solberg og bedt om felles møte for å diskutere alvoret i situasjonen for kommunene.

Skolenes landsforbund, som er en del av LO kommune, er skuffet over manglende penger til skoler og barnehager.

– Vi mottar tydelige signaler fra våre medlemmer om at situasjonen i kommunene og fylkeskommunene oppleves svært presset. Mange lærere og barnehagelærere er utsatt for en sterk arbeidsbelastning og risikerer å slite seg ut. Økt sykefravær vil ramme både elever og barnehagebarn, sier forbundsleder Anne Finborud.

Hun er også daglig i kontakt med tillitsvalgte som er frustrert over manglende ressurser til utdannings- og oppvekstsektoren, tross lovnader fra regjeringen om at ressursene skal komme.

Anne Finborud viser til et debattinnlegg i Dagbladet:

«Dersom det viser seg at kompensasjonen som allerede er gitt til kommunesektoren er for liten, vil regjeringen følge opp med forslag til økte bevilgninger.»

– Dette svaret fikk SLs fylkesleder i Viken i Dagbladet av statsråd Guri Melby så sent som 17. september. Samme svar fikk vi i Skolenes landsforbund på våre utspill om trang kommuneøkonomi i mai. Kommunalministeren har også gjentatt dette budskapet. Nå må det være stopp med tomme lovnader, sier Anne Finborud.

– Uansett om vi i skolesektoren løser det økte undervisningsbehovet som følge av pandemien med økt bemanning eller overtidsgodtgjøring, er det ressurskrevende. Regjeringen, med statsministeren i spissen, må nå se alvoret i situasjonen, forsetter Anne Finborud.

Arbeidstakerorganisasjonene og KS møter statsministeren og de berørte fagstatsrådene 6. oktober. Tema for møtet er utfordringene kommunesektoren står i på grunn av koronapandemien.

Les brevet her