Mer normal hverdag for barn og unge

Kommunene skal selv bestemme tiltaksnivået i skole og barnehage, ifølge regjeringen. En mer normal hverdag forutsetter at sykefraværet ikke går i taket, mener Skolenes landsforbund.

1. februar 2022

Runar Nørstad

Det er ikke lenger en nasjonal anbefaling om gult nivå i barnehager og skoler. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Regjeringen går nå bort fra de nasjonale anbefalingene om hvilket tiltaksnivå kommunene bør ha i skoler og barnehager. For barnehage og grunnskole betyr dette at anbefalingen om gult tiltaksnivå ikke gjelder lenger, altså at de aller fleste skoler og barnehager vil kunne drive på grønt nivå.

– De aller fleste vil nå kunne drive på det laveste tiltaksnivået i trafikklysmodellen, men kommunen må fremdeles vurdere situasjonen lokalt. Grønt nivå vil gi en tilnærmet normal barnehage- og skolehverdag for barn og elever. Sammen med redusert isolasjonstid og avvikling av karanteneplikten vil det bety at flere barn, elever og ansatte kan være i barnehage og skole, sier kunnskapsminister Tonje Brenna (Ap) i en pressemelding.

Kravet om smittevernfaglig forsvarlig drift videreføres for barnehage, skole og høyere utdanning. Ved lokalt behov kan kommunene med tilstrekkelig testkapasitet gjøre tester tilgjengelig på skoler og ved universiteter, høyskoler og fagskoler. Formålet er å gjøre tester enkelt tilgjengelig for personer som utvikler symptomer.

Regjeringen vil ha studentene tilbake på campus.

– For studentene betyr det at vi nå forventer at universiteter, høyskoler og fagskoler skal legge opp til mest mulig fysisk undervisning, så raskt som mulig. Det er ikke lenger antallsbegrensninger og det er unntak fra énmetersanbefalingen i undervisningen. Jeg er veldig glad for at vi kan få studentene tilbake til en mer vanlig hverdag på lærestedene, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Ola Borten Moe (Sp).

FAKTA: Grønt nivå i barnehage og skole

1. Ingen syke skal møte i barnehagen eller på skolen

2. God hygiene, god ventilasjon og normalt renhold

3. Kontaktreduserende tiltak:

  • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
  • Avstand mellom ansatte
  • Vanlig organisering av avdelinger/grupper og barnehage- og skolehverdag

Les også: Smittevernveilederne for skoler og barnehager