Mellomoppgjøret i Oslo kommune er i gang

Kommuneansattes Hovedsammenslutning (KAH) har overlevert sitt andre krav til Oslo kommune i årets mellomoppgjør. Les kravene her!

25. april 2019

Runar Nørstad

Leder Roger Vinje i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. (Foto: SL)
Leder Roger Vinje i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

KAH krever en lønnsutvikling som sikrer en solidarisk profil og ivareta lavlønn og likelønn. Det gjøres ved at det foretas en fordeling med kronetillegg på lønnstabell. Det kreves kr 13.800 på lønnstabell med virkning fra 01.05.2019.

Dette er kravene:

  • Det økonomiske tillegget gis som et likt kronebeløp på lønnstabellen med virkning fra 1. mai 2019
  • Økt kjøpekraft til alle arbeidstakere i Oslo kommune
  • En solidarisk lønnspolitikk, en rettferdig fordeling og en sosial profil.
  • En lønnsutvikling på linje med frontfaget slik det er avtalt pr. 1. april 2019

Disse kravene vil bidra til å styrke lavtlønte og ivareta kravet om likelønn, ifølge leder Roger Vinje i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund.

Vinje representerer Skolenes landsforbund i Kommuneansattes hovedsammenslutning (KAH) i lønnsforhandlingene i Oslo kommune.

– Skolenes landsforbund har lagt inn et krav om at det ikke avsettes midler til lokale potter ved dette tariffoppgjøret. Vi mener også at KAH må følge opp LOs offensiv overfor arbeidstakere med høyere utdanning. I tillegg vil vi satse på gruppene med tre- og fireårig utdanning. Topplønna her har steget lite i de siste oppgjørene, sier Vinje.

KAH er LOs forhandlingssammenslutning på Oslo kommunes tariffområde. Det forhandles for medlemmer i Fagforbundet, Fellesorganisasjonen for barnevernspedagoger, sosionomer og vernepleiere (FO), musikerne (Creo) og lærerne i Skolenes landsforbund (SL). Disse forhandler sammen med Unio, Akademikerne og YS.

Partene i Oslo kommune har gitt seg selv frist til midnatt natt til 1. mai til å sluttføre forhandlingene.