Lønnsforhandlingene i gang i kommunene

Reallønnsvekst for alle og krav som peker framover mot kommende oppgjør, er essensen av kravene fra LO kommune for lærerne i hovedtariffoppgjøret som nå er i gang.

6. september 2020

Runar Nørstad

Forbundsleder Anne Finborud er SLs representant i forhandlingsutvalget til LO kommune. (Foto: SL)

Hovedtariffoppgjøret i kommunesektoren startet 3. september klokken 13.00.

LO kommune ønsker en sosial profil på oppgjøret.

– Et likt kronetillegg vil bety mest for de med lavest lønn fra før. Det gir en god sosial profil, sier LO kommunes forhandlingsleder, Mette Nord.

– Tross global pandemi, skal det være rom for et likt kronetillegg stort nok til å gi reallønnsvekst for alle medlemmer. Utover dette peker kravene fra LO kommune offensivt framover ved å sikre partssamerbeidet om viktige tema. Dette vil også treffe medlemmene våre rimelig godt, sier forbundsleder Anne Finborud i Skolenes landsforbund (SL) til FriFagbevegelse.

Nei til lokale forhandlinger

LO kommune krever også overfor forhandlingsmotparten KS at det ikke skal gjennomføres lokale forhandlinger.

– 2020 blir et unntaksår på mange måter. De økonomiske utsiktene er dystre, og rammen for lønnsoppgjøret er lav. Dermed er det uansett lite rom for lokale forhandlinger, sier Mette Nord.

At alt skal forhandles sentralt, er noe Skolenes landsforbund ønsker i alle oppgjør.

LES OGSÅ: Lærerne henger etter i lønnsutvikling (FriFagbevegelse.no)

Fokus på heltid

Mette Nord var tidlig ute med et tydelig krav om at styrkede rettigheter til hele stillinger blir viktig i årets oppgjør.

– Flere på heltid vil være en vinn-vinn-sak både for arbeidsgiver, pasienter og ansatte. Hvis alle deltidsansatte i kommunesektoren hadde jobbet heltid, ville det ifølge KS utgjort 32.700 ekstra årsverk. Når du hele tiden må jakte på neste tilbud om vakt, kan du verken planlegge arbeidstiden din eller familielivet ditt. Det er en uverdig situasjon for mange, sier Mette Nord.

41 arbeidstakerorganisasjoner er parter i hovedtariffavtalen. Disse representeres av de fire forhandlingssammenslutningene LO kommune, Unio kommune, YS kommune og Akademikerne kommune.

LO kommunes forhandlingssammenslutning består av Fagforbundet, EL og IT Forbundet, Skolenes landsforbund (SL), Fellesorganisasjonen (FO) og Creo – forbundet for kunst og kultur.

Forhandlingsfrist er 15. september kl. 24.00.