– Lærerne er ganske reformtrøtte

Berit Hågensen tok et oppgjør med rapporteringshysteriet i skolen da hun gjestet Kommunalkonferansen onsdag. – Ofte rapporterer man kanskje mest for å rapportere, og ikke på grunn av innholdet i det man rapporterer, sa fylkeslederen i Skolenes landsforbund Finnmark.

16. juni 2021

Runar Nørstad

Berit Hågensen, lærer og fylkesleder i Skolenes landsforbund Finnmark under Kommunalkonferansen 2021. (Foto: Kommunalkonferansen 2021/Nett-TV)

På grunn av koronapandemien, ble årets kommunalkonferanse avviklet digitalt fra Riksscenen i Oslo.

Berit Hågensen, lærer og leder i Skolenes landsforbund Finnmark, var invitert til Kommunalkonferansen for å snakke om «tillitsreform», sammen med Mette Nord, leder i Fagforbundet og Roger Heimli, 2. nestleder i LO. Debatten ble ledet av de erfarne journalistene Nina Stensrud Martin og Erik Aasheim.

En tillitsreform innebærer at ansatte skal få mer tid, handlingsrom og frihet til å styre arbeidshverdagen sin selv. Det betyr at fagfolk skal bruke mindre tid på rapportering og firkantede systemer og mer tid på faget sitt.

Mer enn rene vaktbikkjer

Berit Hågensen fikk spørsmål om hvordan en tillitsreform kunne ha endret hverdagen til lærerne.

– Også i læreryrket er det blitt mye rapportering. Mange lærere har mer lyst til å være sammen med elevene sine og løse de konkrete elevrettede oppgavene enn å sitte og skrive rapporter. Første året jeg hørte ordet tillitsreform, ble jeg ikke så veldig glad. Årsaken til det, er at lærerne er ganske så reformtrøtte nå. Det viktigste ordet i det sammensatte ordet er «tillit».

– Læreryrket er på mange måter et kreativt yrke. Det handler i større grad om å få bruke fagkompetansen og den pedagogiske kompetansen man burde ha etter å ha gjennomført lærerutdanningen, fortsatte Hågensen.

På spørsmål om hvor mye tid en lærer kunne spart ved å legge unødvendig rapporteringsarbeid til side, svarte Hågensen:

– Det er vanskelig å måle ting i timer. Etter hvert som man har rapportert en del, bruker man kanskje litt mindre tid på rapportering. Men det betyr også at man kanskje ikke tenker like mye på hva man egentlig rapporterer. Ofte rapporterer man kanskje mest for å rapportere, og ikke på grunn av innholdet i det man rapporterer. Tiden man har mellom undervisningsøktene, kunne i større grad vært frigjort til å ta seg tid til å stoppe i korridoren og snakke med elevene, og spørre hvordan de har det og om det er noe vi lærere kan gjøre for dem. Det har vi ikke alltid like mye tid til i dag.

– Hva slags skoleledelse trenger man i arbeidet med en tillitsreform?  

– Jeg tror vi har mange av de riktige verktøyene, for vi har et godt avtaleverk. Jeg tror det handler om tolking av avtaleverk og ikke minst hvordan tillitsvalgte blir brukt i arbeidet. Min erfaring er at vi blir mer og mer enn rene vaktbikkjer, og kan gå inn når det oppstår problemer. Jeg ønsker en medbestemmelse der tillitsvalgte er med fra starten av, og får være med på å definere innholdet i en arbeidshverdag basert på tillit på den enkelte arbeidsplass, svarte Berit Hågensen.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Debatt om tillitsreform: Erik Aasheim (f.v.), Nina Stensrud Martin, Roger Heimli, Berit Hågensen og Mette Nord. (Foto: Kommunalkonferansen 2021/Nett-TV)

Etterlyste handlingsrom for lærerne

Roger Heimli, 2. nestleder i LO, leder LOs tillitsutvalg i kjølvannet av at det på LO-kongressen i 2017 ble vedtatt i handlingsprogrammet at LO skal arbeide for en tillitsreform i offentlig sektor.

– Kjernen i jobben vår med å lage en idé om en tillitsreform, er å komme oss vekk fra det regimet med for mye og unødvendig rapportering. Mange ansatte sier de bruker for mye tid på rapportering, og lurer på hvorfor de skal rapportere, sa Roger Heimli.

På spørsmål om hvor den unødvendige rapporteringen er mest synlig i kommunene, viste Roger Heimli til «de fleste sektorene» – inkludert undervisnings- og oppvekstsektoren.

– Læreplanene for lærerne kan bli veldig snevre. De har ikke det handlingsrommet for å tilrettelegge undervisningen på en måte lærerne mener er faglig best.

Utvalget Roger Heimli leder skal fortsette framover med å koordinere arbeidet med tillitsreform i de ulike LO-forbundene og bidra til at det utredes konkrete forslag til hvordan LO og LO-forbundene kan følge det opp videre.

Walker Johnsen: Jobb til alle!

Påtroppende forbundsleder Mette Johnsen Walker var også invitert til Kommunalkonferansen. Hun deltok i en samtale, «Hvordan engasjere i valgkampen», sammen med Linn Stalsberg, sosiolog og sakprosaforfatter og Shazia Majid, kommentator i VG.

På spørsmål om hva et utspill må inneholde for å engasjere medlemmene i valgkampen, svarte Johnsen Walker:

– Det handler om jobb! Det handler om et fellesskap og det å være i jobb. Jobb til alle! Og det handler om hele stillinger.

– Det florerer av deltidsstillinger i kommunal sektor. Og det florerer av midlertidige stillinger. Det å få seg fast jobb, i heltidsstilling, engasjerer alle, inkludert våre medlemmer. Det engasjerer også de som har fulltidsjobb, for det handler om et fellesskap og viktige verdier som vi må ta vare på.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Debatt om saker som engasjerer i valgkampen: Erik Aasheim (f.v.), Nina Stensrud Martin, Shazia Majid, Mette Johnsen Walker og Linn Stalsberg. (Foto: Kommunalkonferansen 2021/Nett-TV)

Folkeligere enn folk flest

Mette Johnsen Walker var også invitert til samtale med programtittel «Sånn er dere» sammen med Pål Skarsbak, daglig leder i LO Kommune og Nils Brenna, statsviter og programleder. Brenna er blant annet kjent fra radioprogrammet «Sånn er du» som han har sammen med Harald Eia.

Samtalen dreide seg om «hvem dere i LO Kommune er» sammenlignet med folk flest.

Oppsummert: Litt over halvparten av det norske folk regner seg som folk flest. De i LO kommune er imidlertid folkeligere enn folk flest, da 68 prosent her regner seg som folk flest (bortsett fra menn i privat sektor og de i Viken).

Andre karakteristikker på folka i LO Kommune (sammenlignet med folk flest):

  • Snille, blide og engasjerte
  • Morsomme og fremoverlente
  • Dere trives meget godt på jobb
  • Dere er lykkeligere enn (sånn cirka) «verdens lykkeligste land»
  • Opplever likestilling på jobb
  • Av kjente folk er kongen og Jonas Gahr Støre drømmesjefen
  • Damene har moral omtrent som damer flest – mennene litt lavere enn menn flest
  • Dere stemmer så klart på venstresiden – men ikke MDG

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Nils Brenna, statsviter og programleder, sammen med Mette Johnsen Walker og Pål Skarsbak. (Foto: Kommunalkonferansen 2021/Nett-TV)

Kommunalkonferansen arrangeres av: LO Kommune (Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund, Creo – forbundet for kunst og kultur, EL og IT Forbundet og Norsk Sjøoffisersforbund).