– Lærere skal ikke pålegges dobbeltarbeid

Skolenes landsforbund tar sterk avstand fra Guri Melbys uttalelser i TV 2-nyhetene tirsdag kveld om dobbeltarbeid for lærere, og ber kunnskapsministeren trekke disse tilbake.

2. september 2020

Runar Nørstad

Kunnskapsminister Guri Melby i TV 2-nyhetene tirsdag kveld. (Foto TV 2/Skjermdump)

I TV 2-nyhetene tirsdag kveld, gikk kunnskapsminister Guri Melby langt i å kreve dobbeltarbeid av norske lærere.

Her kan du se TV 2-innslaget

Skolenes landsforbund reagerer sterkt på Melbys uttalelser om at lærere både skal gjøre sin vanlige jobb i klasserommene og i tillegg lage digitale undervisningsopplegg til elever som holder seg borte på grunn av forkjølelsessymptomer, i tråd med smittevernreglene.

Melby sa blant annet dette: «Det kan i hvert fall ikke være sånn at lærerne nedprioriterer de elevene som må være hjemme.»

– Skolenes landsforbund tar sterk avstand fra statsrådens uttalelser. Norske lærere har en arbeidstidsavtale og en arbeidsplan å forholde seg til. Arbeid ut over dette, er overtid. Lærere kan ikke både være i klasserommet og i tillegg lage digitale opplegg til de som er hjemme, sier forbundsleder Anne Finborud.

Skolenes landsforbund har hele tiden pekt på at skolene må få økte ressurser og økt bemanning for å kunne gi alle elevene et godt tilbud så lenge pandemien raser.

– Det er rett og slett ikke nok lærere til at vi både kan gi de som er på skolen og de som er hjemme et tilfredsstillende tilbud, understreker Anne Finborud. Hun reagerer også på at Guri Melby i innslaget sa at hun forventer at skolene vil gjøre klasserommene digitale, slik situasjonen var i vår.

– Skolenes landsforbund minner om at det for det meste bare var 1.- 4. trinn som var på skolen før sommeren. 5.- 7. trinn var hjemme. Det gjorde at det var mulig å tilby digitale opplegg til de som var hjemme da. Nå når alle elevene er på skolen, er dette umulig uten ekstra bemanning.

Skolenes landsforbund mener det er på høy tid at Guri Melby vil vurdere om det er behov for å sette inn noen ekstra tiltak i skolen, slik hun uttalte i TV 2-innslaget.

– Skolenes landsforbund kan forsikre statsråden om at behovet for ekstra tiltak er der, og har vært der lenge. Norsk skole må få tilført ekstra ressurser nå, sier forbundsleder Anne Finborud.