Lærere i Iran kjemper for sine rettigheter

– Til tross for trusler om oppsigelse, og i verste fall fengsel, fortsetter lærere i Iran kampen for sine rettigheter og retten til å…

13. juni 2018

Runar Nørstad

– Til tross for trusler om oppsigelse, og i verste fall fengsel, fortsetter lærere i Iran kampen for sine rettigheter og retten til å organisere seg, sier Loghman Veisi som sitter i ledelsen i lærerforbundet i provinsen Kurdistan i Iran.

 

Loghman Veisi besøkte forbundsledelsen i Skolenes landsforbund tirsdag, invitert til Norge av LO som er svært bekymret for den stadig forverrede situasjonen for fagbevegelsen i Iran.

– Samtidig som vi sitter her og snakker, får mange lærere i Iran sparken – eller de settes i fengsel. Hvorfor? Jo, fordi de uttaler seg om deres rettigheter som arbeidstakere, sa Veisi.

– Det er svært vanskelig å organisere seg, samt å drifte en fagbevegelse i Iran, fordi styresmaktene bruker alle tilgjengelige midler for å kjempe mot sitt eget folk, mot arbeidstakerne. Likevel er det noen som utfordrer myndighetene, ved å organisere seg, for å snakke om sine egne rettigheter som arbeidstakere. Det er en kamp vi ikke må tape, fortsatte Loghman Veisi.

 

LO sendte protestbrev

Reza Shahabi og Davood Razavi fra ledelsen i Transportforbundet i Iran var med på møtet i lokalene til Skolenes landsforbund tirsdag. Begge har sittet fengslet. Reza Shahabi sliter med fysiske skader, påført under opphold i fengsel i fjor høst.

I desember i fjor, sendte LO et protestbrev til Irans president Hassan Rouhani. I brevet uttrykte LO bekymring for den stadig forverrede situasjonen for fagbevegelsen i Iran og at undertrykkelsen har ført til fengsling og død for flere tillitsvalgte.

I protestbrevet formanet LO om den umiddelbare løslatelsen av Reza Shahabi og andre fengslede faglige aktivister. Tirsdag var altså Shahabi i Norge.

LO ba også Irans president intervenere med relevante myndigheter slik at organisasjonsfriheten og faglige rettigheter i henhold til ILO-konvensjon 87 og 98 respekteres.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Møte mellom fagbevegelse i Iran og Norge: Fra venstre: Forbundssekretær Mette Johnsen Walker, Loghman Veisi (lærerforbundet), Davood Razavi (transportforbundet), forbundsleder Anne Finborud, nestleder Chris Gøran Holstad, Reza Shahabi (transportforbundet), rådgiver/tolk Fazel Sabetzadeh (fra LO) og forbundssekretær Bodil Gullseth. (Foto: SL)

 

Utfordrer styresmaktene

Loghman Veisi fra lærerforbundet i Kurdistan i Iran fortalte om et skolesystem der makthaverne gjør alt for å beholde kontrollen.

– For å bli akseptert som lærer i Iran, sluses du gjennom et «politisk filter» utarbeidet av makthaverne. Som lærer har du makt, og denne makten ønsker myndighetene å ha kontroll over. Ja, styresmaktene gjør alt for at lærerne skal ha samme ideologiske tilhørighet som dem selv. Lærere som prøver på noe annet, får rett og slett sparken.

– Til tross for trusler om oppsigelse og fengsling, er det mange lærere som ikke gir opp. Heldigvis. De utfordrer styresmaktene ved å uttale seg om rettighetene sine, fordi de ser på dette som en viktig rolle i samfunnet de lever i. De ønsker ikke å tilhøre en ideologi med begrensede rettigheter utformet av styresmaktene, sa Veisi.

Han sa også at skoleelever får opplæring i militært forsvar.

– De lærer hvordan de skal forsvare seg selv. Elever og lærere presses til å bli med i folkehæren som styres av makthaverne.

 

Skolebarn dør i branner

Den uredde læreren og fagforeningsmannen kom også inn på situasjonen for de fattige i Iran.

– Skolesystemet i Iran fungerer ikke. Det er mange utfordringer, som først og fremst rammer de fattigste og deres familier. Mange barn må hoppe av skolegangen på grunn av elendig økonomi i familien, med det resultat at barna må begynne å jobbe.

– I de fattigste delene, blant annet i provinsene i grenseområder, foregår stort sett all undervisning under åpen himmel eller i skolebygg i dårlig forfatning. I flere av disse områdene blir det svært kaldt om vinteren. Mange skoleelever dør hvert år, fordi gamle oljeovner rett og slett tar fyr og forårsaker brann.

Loghman Veisi sa også at hundretusener av flyktninger fra Afghanistan, Irak, Kurdistan og andre områder har en elendig skolesituasjon i Iran.

 

– Demokratiske rettigheter

Forbundsleder Anne Finborud sa i møtet at hun beklager den store urettferdigheten som finnes i verden.

– Jeg føler meg nesten litt beklemt og ydmyk over å sitte her i Velferds-Norge og samtidig ha besøk av noen som lever under helt andre kår. Uansett er det viktig å strekke seg etter demokratiske rettigheter for alle. Skolenes landsforbund ønsker naturligvis at lærere, elever og fagorganiserte får bedre vilkår i Iran, og støtter fullt opp om LOs press på styresmaktene, sa Anne Finborud.

Skolenes landsforbund på Facebook!

 

Representanter fra lærerforbundet og transportforbundet i Iran i møte med ledelsen i Skolenes landsforbund tirsdag. (Foto: SL)