– Lærer mer uten karakterer

Ringshaug ungdomsskole har kuttet ut tallkarakterer på vanlige prøver og innleveringer. Forsker tror flere og flere skoler vi gjøre det samme, melder NRK.

11. november 2015

Runar Nørstad

– Skolene må også følge med på- og overvåke elevenes bruk av data i timene, slik at elevene ikke bruker digitale læremidler til annet enn læring, mener Trond Giske. (Foto: Pixabay/SL)

Ringshaug ungdomsskole har kuttet ut tallkarakterer på vanlige prøver og innleveringer. Forsker tror flere og flere skoler vi gjøre det samme, melder NRK.