«Ja» i uravstemningen i staten

Medlemmene i LO Stats forbund har sagt ja til årets tariffoppgjør i staten. Et solid hopp i deltakelsen viser at årets oppgjør har engasjert folk.

12. november 2020

Runar Nørstad

Det fremforhandlede forslaget til ny hovedtariffavtale for staten har vært til uravstemning, og flertallet sa ja. (Foto: SL)

50 prosent deltakelse i en uravstemning høres kanskje ikke voldsomt ut, men i LO-sammenheng er det høyt. Så sent som for to år siden var deltakelsen på 42 prosent.

LO Stat-leder Egil André Aas er fornøyd med både resultatet i uravstemningen og at folk har sagt sin mening.

– Det er medlemmene som bestemmer og sier sitt om den jobben vi har gjort. Derfor synes jeg det er flott at den prosenten går opp. Vi har mye å gå på fortsatt, og jeg håper enda flere sier sin mening ved neste hovedoppgjør.

Aas konstaterer at antallet nei- og blanke stemmer også har økt siden sist.

– Det kom egentlig ikke som noen stor overraskelse. Det er ingen hemmelighet at det er elementer i årets resultat som er problematiske. En ting er at det var lite penger å fordele. Men både på lav- og likelønn kunne profilen vært bedre. Jeg syns det er naturlig å sende akkurat den videre til staten som arbeidsgiver. I dette oppgjøret tok de ikke vare på alle sine ansatte. Dette kan rett og slett ikke gjenta seg, sier Egil André Aas.

Det var 38575 stemmeberettigede i LO Stats medlemsforbund. 19.586 av dem deltok i avstemningen. 67,8 prosent svarte ja. 26,9 prosent svarte nei. 5,3 av stemmene var blanke/forkastede.

76,9 prosent av medlemmene i Skolenes landsforbund stemte ja. 23,1 prosent stemte nei.