Gult ved skolestart – utfordringer med leksehjelp

Når skolene starter neste uke, er det gult tiltaksnivå som gjelder. Det betyr at hele klasser kan være samlet, men med smitteverntiltak. Gult nivå medfører at det kan bli vanskelig å få gjennomført forsvarlig leksehjelp, mener Skolenes landsforbund.

12. august 2020

Runar Nørstad

Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund, ønsker alle lykke til med skolestarten. Han håper smitten ikke utvikler seg på en slik måte at barnehager og skoler må stenges. (Foto: SL)

Regjeringens mål er at barnehager, skoler og høyere utdanning skal holdes åpne.

Det skal mye til før skolene og institusjonene stenger helt ned igjen, men økningen i smitte de siste ukene gjør at vi alle må være ekstra påpasselige fremover, opplyste regjeringen på en pressekonferanse om skolestart tirsdag 11. august.

– Også landets skoleledere og rektorer må være påpasselige. Vi får inn bekymringsmeldinger fra medlemmer som mener de sitter for tett i forbindelse med planleggingsdagene. Andre er urolige for selve skolestarten, der det planlegges felles samlinger med elever og foreldre. Her er det viktig å ta hensyn til rådene gitt i veiledere om smittevern fra helsemyndighetene, og spesielt huske på 1-metersregelen, sier nestleder Terje Moen i Skolenes landsforbund.

Skoler og barnehager

Trafikklysmodellen for barnehager og skoler skal gjøre det enklere å skalere tiltakene hvis smittesituasjonen endres. Se faktaboks om gult tiltaksnivå nederst i saken.

– Vårt klare mål på nasjonalt nivå er at vi skal holde barnehager og skoleklasser åpne, slik at ingen havner bakpå i utdanning eller i opplæring. Det skal veldig mye til før vi stenger helt ned igjen, sier kunnskapsminister Guri Melby (V). Hun mener at selv med lokal smittespredning bør man tilstrebe å holde barnehager og skoler åpne så lenge som mulig.

– Skolene hadde gult nivå før ferien og vil også starte i gult neste uke. Det betyr at man kan ha vanlig størrelse på klassene, men at det bør være begrenset kontakt for å begrense eventuell smitte, sier avdelingsdirektør Line Vold i Folkehelseinstituttet (FHI).

Les også: Veiledere om smittevern i barnehager og skoler (udir.no)

– Fornuftig å vente med lekser

Skolenes landsforbund håper smitten ikke utvikler seg på en slik måte at barnehager og skoler må stenges.

– Det er fornuftig å vente med lekser til smittefaren er mindre, fordi ordningen med leksehjelp kan være utfordrende å gjennomføre på en forsvarlig måte med gult tiltaksnivå, sier Terje Moen, nestleder i Skolenes landsforbund.

Han viser til at leksehjelp oftest gjennomføres med en elevgruppe sammensatt fra flere klasser/kohorter.

– Å blande kohorter på denne måten vil være i strid med smittevernreglene. Å dele leksehjelpen opp i lovlige kohorter vil måtte medføre en kraftig økning i bemanning. Skolene har ikke ressurser til en slik bemanningsøkning, sier Terje Moen.

– Hvis elevene ikke får lekser, er det heller ikke behov for leksehjelp, understreker nestlederen.

Skolenes landsforbund oppfordrer derfor alle aktuelle skoler til sterkt å redusere elevenes lekser så lenge trafikklyset er gult (eller rødt). Forbundet viser til at Udir har uttalt at «leksehjelptilbudet kan begrenses ut fra smittevernhensyn, for eksempel knyttet til kontakthyppighet, gruppestørrelse mv.»

– Lykke til med nytt skoleår

Skolenes landsforbund minner også om at det er arbeidsgivers ansvar å ivareta de ansattes helse.

– Arbeidsgiver har plikt til å iverksette tiltak som virker overfor ansatte som befinner seg i risikogruppen. Det er viktig at kartleggingen og risikovurderingen gjøres i samarbeid med de ansatte og deres tillitsvalgte, sier nestleder Terje Moen.

Universitetene, høyskolene og fagskolene …

Målet er at semesterstart skal gjennomføres med åpne dører til lærestedene. Men smittevern setter noen begrensninger. Det kommer til å bli noe mer nettbasert undervisning enn vanlig, ifølge regjeringen.

Ansatte og studenter ved fagskoler, høyskoler og universiteter skal følge de samme smittevernrådene som ellers i arbeidslivet.

Institusjonene har selv ansvaret for å lage sine egne smittevernveiledere, tilpasset ulike studiesteder, studieprogram og forskningsaktiviteter, og de må oppdateres ved behov.

Les også: Alle nyhetene fra Kunnskapsdepartementet om koronasituasjonen

Les også: Asheim ber studentene snu trenden

Skolenes landsforbund ønsker alle sine medlemmer lykke til med skolestart og det nye skoleåret.

FAKTA: Trafikklysmodellen, GULT nivå

Barnehage

1. Ingen syke skal møte i barnehagen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom ansatte (håndhilsning og klemming)
 • Hele avdelinger regnes som en kohort
 • Faste ansatte per kohort
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe avstand mellom ulike kohorter
 • Dele inn uteområder for å holde avstand mellom kohorter

Barnetrinn

1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele klasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser
 • Trinnvise kohorter på SFO
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Tilstrebe å ha egne områder i skolegården for ulike klasser/kohorter i pauser/friminutt

Ungdomstrinn/videregående

1. Ingen syke skal møte på skolen

2. God hygiene og forsterket renhold

3. Kontaktreduserende tiltak:

 • Unngå fysisk kontakt mellom personer (håndhilsning og klemming)
 • Hele klasser regnes som en kohort
 • Ansatte kan veksle mellom kohorter/klasser, men holde avstand til elever hvis mulig
 • Unngå trengsel og store samlinger
 • Holde avstand i pauser/friminutt