– Godt stykke arbeid fra Mannsutvalget

Mannsutvalget har levert et godt stykke arbeid som belyser utfordringer med likestilling, sett i et mannsperspektiv, mener Skolenes landsforbund.

26. april 2024

Runar Nørstad

Mannsutvalget kommer med 35 konkrete forslag. Tiltakene skal hjelpe gutter og menn til lik mulighet til å delta i samfunnet. (Illustrasjonsfoto: Getty Images/Illustrasjon)

Større oppmerksomhet om gutter og menns likestillingsutfordringer vil styrke likestillingspolitikken, slår Mannsutvalget fast, ifølge en pressemelding fra Kultur- og likestillingsdepartementet.

For å utjevne kjønnsforskjellene i skole og utdanning vil man blant annet innføre mer lekbasert læring i barnehagen, fleksibel skolestart istedenfor dagens faste seks år, og mer praktisk undervisning. I tillegg ønsker de rett til læreplass.

Andre forslag fra utvalget er å innføre individuelle rettigheter til foreldrepenger, nedsette et mannshelseutvalg og gjøre helsetjenester mer tilgjengelige for gutter og menn. Til sammen er det 35 tiltak i utvalgets rapport.

Det er samfunnsmessige gevinster av å øke gutter og menns likestilling, mener utvalget. De viser til et anslag om at de samfunnsøkonomiske kostnadene av utenforskap utgjør 73 milliarder kroner i året, ifølge NTB.

Menn i omsorgsyrker

Et godt stykke arbeid som belyser utfordringer med likestilling, sett i et mannsperspektiv. Slik beskriver Skolenes landsforbund utvalgets rapport.

– Skal man oppnå full likestilling og likeverd i samfunnet, må man se på en helhetlig politikk. Målet må være å bedre mulighetene for alle til å delta i samfunnet. Vi må i større grad utvikle et arbeidsliv som er mindre preget av typiske manns- og kvinnedominerte yrker. Det må bli mer vanlig å møte menn i omsorgsyrker og kvinner i jobb på anlegg, sier 2. nestleder Bodil Gullseth.

Her må de gode forbildene fram, understreker hun.

– Det bør bli et mye mer utstrakt samarbeid mellom skole og næringsliv for å få fram at yrker ikke er knyttet til kjønn. Her blir rådgivertjenestens arbeid viktig, så vi slår et slag for at denne må styrkes.

(Artikkelen fortsetter under bildet)

Skolenes landsforbund er bekymret over at stadig færre velger å utdanne seg til lærer.
Bodil Gullseth, nestleder i Skolenes landsforbund. (Foto: SL)

Fleksibel skolestart

Skolenes landsforbund registrerer at utvalget foreslår å innføre fleksibel skolestart, og minner om at det i dag er mulig å søke om utsatt skolestart om man ikke er moden nok det året man fyller seks år.

– Få benytter seg av denne muligheten. En årsak kan være at det er viktig for barnet å bli med sin aldersgruppe over fra barnehage til skole, sier nestlederen.

Dersom du mener barnet ditt har behov for ett ekstra utviklingsår før skolestart, må du søke om dette. Utsatt skolestart er hjemlet i opplæringsloven § 2-1. For at skolestarten skal utsettes, må en sakkyndig fra pedagogisk-psykologisk tjeneste (PPT) vurdere dette.

– For tiden «skriker alle» om viktigheten av mer praktisk arbeid i skolen. Det vil være viktig for alle elever, ikke bare gutten, fastslår Bodil Gullseth.

Skolenes landsforbund venter med spenning på den varslede ungdomsmeldingen.

Bredt sammensatt utvalg

Mannsutvalget har vært ledet av Claus Moxnes Jervell fra Fellesforbundet, og blant de 17 medlemmene finnes en rekke store navn: Tidligere sametingspresident Aili Keskitalo, samfunnsdebattanter som Sylo Taraku og legen Wasim Zahid, konsernsjef Camilla Stoltenberg i NORCE, musikeren Aasmund Nordstoga og fotballprofilene Ola By Rise og Brede Hangeland.

Det var daværende kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen (Ap) som satte ned utvalget i august 2022. Da hadde det gått 31 år siden det såkalte mannsrolleutvalget ved Jens Stoltenberg la fram sin sluttrapport, ifølge NTB. Onsdag mottok Trettebergstuens etterfølger Lubna Jaffery (Ap) rapporten.