Godt resultat i Oslo kommune

Ansatte i Oslo kommune får et tillegg på 2,62 prosent, men minimum 12.000 kroner.

1. mai 2019

Runar Nørstad

Roger Vinje, fylkesleder i Skolenes landsforbund Oslo. (Foto: SL)

KAH, som er den forhandlingssammenslutningen i Oslo kommune som Skolenes landsforbund er en del av, har kommet til enighet med Oslo kommune. Mellomoppgjøret er dermed avsluttet og avtalen er signert, skriver Fagforbundet Oslo på sin hjemmeside.

I avtalen er det ikke er satt av penger til lokale forhandlinger eller sentrale justeringer.

Siden partene har blitt enige om en ramme som er litt høyere enn frontfagsmodellen tar Oslo kommune forbehold om at oppgjøret godkjennes av bystyret.

Fylkesleder Roger Vinje har representert Skolenes landsforbund i lønnsforhandlingene i Oslo kommune.