God sommer!

Forbundskontoret vil kjøre med sterkt redusert bemanning i sommer. Hjemmesiden vil bare bli sporadisk oppdatert. I krisetilfeller kan de tillitsvalgte kontaktes  på telefon eller epost. GOD SOMMER!  …

26. juli 2015

Runar Nørstad

sommerForbundskontoret vil kjøre med sterkt redusert bemanning i sommer. Hjemmesiden vil bare bli sporadisk oppdatert. I krisetilfeller kan de tillitsvalgte kontaktes  på telefon eller epost.

GOD SOMMER!