Oslo fylkeslag

> Fylketslagets logo (JPG)

> Fylketslagets logo (PNG)

> Gå til fylkeslagets Facebook-side

Leder

Roger Vinje
Etterstad videregående skole
Telefon: 400 91 074
sloslo@skolenes.no

Nestleder

Anders Solbø Lie
Nydalen videregående skole
Telefon: 415 157 40
sloslo@skolenes.no

Kasserer

Anders Grydeland
Oslo Met – Storbyuniversitetet, avdeling Kjeller
Telefon: 419 09 595
sloslo@skolenes.no