Frykter fagforeningsknusing

– De faglige rettighetene vi har i dag er ingen selvfølge, men noe vi må kjempe for ikke å miste, sier Eva Brodersen. Egentlig…

12. juni 2015

Runar Nørstad

KLUBBLEDER : Eva Brodersen er arbeidsplasstillitsvalgt og leder en ny SL-klubb på Oslo VO – Helsfyr, hvor hun og nestleder Kjartan Berntsen er likestilte som ledere.

– De faglige rettighetene vi har i dag er ingen selvfølge, men noe vi må kjempe for ikke å miste, sier Eva Brodersen.


Egentlig ville hun gjerne stilt opp til intervju sammen med Kjartan Berntsen, som er nestleder i SL-klubben på Oslo VO – Helsfyr, som har 16 medlemmer – hvorav en inspektør og resten lærere.

Tekst og foto: SIDSEL VALUM, I skolen

– Kjartan og jeg er helt likestilte, og deler fullt ut på oppgavene, her er vi tillitsvalgt 1 og 2, og han er vara for meg i fylkeslaget, forteller Eva Brodersen.

 

90 nasjonaliteter

Eva Brodersen er adjunkt med opprykk, og underviser voksne innvandrere i grunnleggende norsk med samfunnsfag. Hun tar seg tid til en prat i en pause, mens det foregår avsluttende prøver for elever som skal opp til muntlig eksamen, på skolen med over 1.500 elever og cirka hundre ansatte, kontorpersonalet medregnet.

Alle elevene fra rundt 90 nasjonaliteter har innvandrerbakgrunn. Noen betaler for norskundervisning, mens andre har ulike rettigheter og plikter knyttet til sin innvandrerstatus i Norge.

Eva Brodersen underviser i tre klasser, hvorav en er hennes faste klasse. De 25 elevene i hennes faste klasse kommer fra mange forskjellige land: Afghanistan, Chile, Cuba, Egypt, Filippinene, Iran, Irak, Japan, Jordan, Makedonia, Marokko, Pakistan, Serbia, Storbritannia, Thailand, Tyrkia og Vietnam.

– De startet i november og alle var da nyankomne. Nå forstår de det meste av hva jeg sier på norsk, forteller hun.

– Jeg trives veldig bra i jobben. Det er kjempemoro å bidra til å integrere folk, og å se at det skjer så stor utvikling, sier hun, og skryter av skolen sin:

– Vi har smartboard i alle klasserom, et utrolig flott læringssenter, et fantastisk bibliotek med masse filmer og tilrettelagte bøker, og bra med datamaskiner. Vi har også mange flinke og erfarne lærere, og vi deler gjerne undervisningsopplegg med hverandre.

 

Ønsker forhandlingsrett for SL

– Hva gir det deg å være tillitsvalgt?

– Det er bra å bidra til å ivareta det norske arbeidere har kjempet fram siden 1930-åra. Det er lett å ta faglige rettigheter for gitt, jeg frykter New Public Management og de kreftene som ønsker fagforeningsknusing.

– Største utfordringen som tillitsvalgt?

– Akkurat nå å sørge for at de sakene vi ønsker kommer opp til drøfting her på skolen, og at vi klarer å fremme det viktigste i lærersituasjonen her og nå til de andre lærerne så de skjønner at det er viktige saker.

– Mener du at SL blir hørt og har gjennomslag?

– Ja, lokalt synes jeg det, vi har godt samarbeidsklima med ledelsen.

– Hvilke saker brenner du mest for å få gjennomført?

– Forhandlingsrett for SL i Oslo og sentrale forhandlinger.

– Hvilke bok leste du sist?

– Nå leser jeg «Islam» av Kari Vogt. Hattie og Malkenes ligger klare på nattbordet.

– Hva gjør du i fritiden for å hente nye krefter og inspirasjon?

– Jeg går mye i skogen, og liker å bruke kulturtilbud som teater i Oslo. Dessuten elsker jeg å være på Håøya i Oslofjorden. Messa er en gammel feriekoloni, som vi, Messas venner, har greid å holde i gang de siste 20 årene. Nå er det snart sommerferie, og da drar jeg til Kragerø hvor jeg tusler rundt i småbymiljøet og lever i mitt lille anneks i min fars hus. Annekset er fra 1870 og var skolestue for almueskolen på den tida.

 

FAKTA: Eva Brodersen, tillitsvalgt i SL

  • Alder: 56
  • Sivilstatus: singel, har husky og to voksne døtre
  • Arbeidsplass: Oslo voksenopplæring, Helsfyr (Oslo VO – Helsfyr)
  • Tillitsverv: plasstillitsvalgt og medlem av styret i Oslo fylkeslag av Skolenes landsforbund

Artikkelen er hentet fra siste utgave av medlemsbladet I skolen