Fremdeles anonym retting i Rogaland

Trass i at de fleste undersøkelser viser at anonym retting ikke endrer resultatene til elevene, vil Rogaland fylkeskommune fortsette.

30. september 2015

Runar Nørstad

Trass i at de fleste undersøkelser viser at anonym retting ikke endrer resultatene til elevene, vil Rogaland fylkeskommune fortsette.