Et betinget ja – SL varsler tøffere linje

Flertallet av SLs yrkesaktive medlemmer som deltok i uravstemningen i KS-området har stemt ja til årets lønnsoppgjør. Forhandlingsutvalget tolker dette dit hen at de deler synet om at inneværende år ikke er riktig tid for den store lønnskampen.

19. oktober 2020

Runar Nørstad

49,95 prosent av SLs yrkesaktive medlemmer i KS-området har deltatt i uravstemningen. (Foto: SL)

(Saken er oppdatert, klokken 18.20)

Onsdag 16. september ble det oppnådd enighet mellom LO kommune og KS om årets tariffoppgjør, og resultatet av oppgjøret har vært til uravstemning.

Selv om flertallet sa ja, har forhandlingsutvalget merket seg den markante nei-andelen.

– Aldri har kronesummen som ble gitt i et tariffoppgjør vært så lav som nå. Vi kjenner vel alle på en oppgitthet over den vedvarende koronasituasjonen. Vi ser på årets oppgjør som et unntaksoppgjør, gitt de spesielle omstendighetene, slår forbundsleder Anne Finborud fast.

– At flertallet sa ja, tolker vi ikke til at de er tilfredse med knapper og glansbilder. Tvert om. Når de denne gang har akseptert et veldig magert oppgjør, ser vi det som vår plikt å legge oss på en langt tøffere linje overfor KS i kommende oppgjør. Smuler og applaus holder ikke i lengden for våre medlemmer, avslutter Anne Finborud kontant.

49,95 prosent av medlemmene i Skolenes landsforbund benyttet seg av muligheten til å stemme. 64 prosent stemte «ja» – 36 prosent stemte «nei».

LO Kommune består av Fagforbundet, Fellesorganisasjonen (FO), Skolenes landsforbund (SL), Creo og El og IT-forbundet.