Flere lærere til de yngste elevene

I budsjettforliket vedtok de blå-blå samarbeidspartiene å bevilge 200 millioner kroner til flere lærere for de yngste elevene. Midlene blir fordelt til de kommunene…

16. mars 2015

LOM-admin

I budsjettforliket vedtok de blå-blå samarbeidspartiene å bevilge 200 millioner kroner til flere lærere for de yngste elevene. Midlene blir fordelt til de kommunene med færrest lærere per elev.