Etterlyste satsing på yrkesfag under LO-kongressen

1. nestleder Jon Oddvar Holthe tok et oppgjør med det Skolenes landsforbund mener er manglende satsing på yrkesfagene i sitt innlegg om «den faglige og politiske situasjonen» under LO-kongressen.

1. juni 2022

Runar Nørstad

Jon Oddvar Holthe, 1. nestleder i Skolenes landsforbund, etterlyste et krafttak for yrkesfagene fra talerstolen under LO-kongressen onsdag ettermiddag. (Foto: SL)

I salen satt blant annet statsminister Jonas Gahr Støre, som var invitert til kongressen for å innlede om nettopp den fagligpolitiske situasjonen i landet, og LO-leder Peggy Hessen Følsvik.

– Politikerne snakker om et yrkesfagløft, men vi ser ikke så mye til det i skolevesenet. En av våre store kampsaker akkurat nå, er faget yrkesfaglig fordypning. Når elever er utplassert for eksempel 16 timer i løpet av en uke i en bedrift, har ikke læreren mer enn fire timer i uka til å følge opp eleven. Det er et stort problem. Samspillet mellom lærer, bedrift og foreldre for å få disse elevene ut i jobb fungerer ikke på en god måte på grunn av at fylkeskommunene skal spare penger. Sånn kan vi rett og slett ikke ha det, sa han fra talerstolen og viste til at det kun er satt av 0,8 prosent av alle forskningsmidler til yrkesfag.

– Resten av midlene går til norsk, matte osv. Dette må vi rett og slett gjøre noe med, fortsatte Holthe og samtidig etterlyste en mer praktisk skole.

Nestlederen avsluttet sitt innlegg med å fortelle kongressen hvorfor Skolenes landsforbund er i streik fra 8. juni.

– Adjunkt og adjunkt med opprykk er en utdøende rase ifølge KS. Alle yrkesfaglærere havner der, og vi er ikke en utdøende rase. Disse gruppene fikk mindre sammenlignet med resten av gjengen, og da måtte Skolenes landsforbund si nei. Dette holder ikke! Skal vi ha gode yrkesfaglærere, må disse prioriteres i et lønnsoppgjør. Tidligere fikk man to fagbrev ekstra betalt; nå er det bare ett ekstra. Hele tiden blir det kuttet når det gjelder yrkesfaglærere, og det må det bli slutt på, sa Jon Oddvar Holthe før han avsluttet med å spørre kongressen om de støttet streiken.

Det endte med applaus fra salen.

Statsminister og Ap-leder Jonas Gahr Støre sa i sin oppsummering at Jon Oddvar Holthe hadde mange gode argumenter om yrkesfag i sitt innlegg.

– Dette er noe Tonje Brenna har tatt tak i fra dag 1. Vi har satt av betydelige midler til yrkesfag, og det kommer vi også til å markere i dagene som kommer. Men dette er bare starten. Vi skal jobbe videre med yrkesfagene, både i forhold til utstyr på yrkesfagene, etter- og videreutdanning for yrkesfaglærerne og vi skal opprette et senter for yrkesfag, slik at vi får god kunnskap om hvordan vi utvikler denne veldig viktige sektoren for at vi skal bygge landet videre, sa Støre.

Relevante lenker
SL: Slik kan du jobbe med YFF-faget
FriFagbevegelse: Fagforeninger samler troppene mot kutt i yrkesfag
FriFagbevegelse: «Tomme løfter om yrkesfagene»