Debatt: Er 6-åringen moden for skolestart?

Mye er skrevet om skolestart. Skal noen barn få starte før? Hva med de som er født sent på året?

19. august 2019

Kommunikasjonsavdelingen

Er 6-åringen moden for skolestart, spør Aud Hilde Aasen i dette innlegget. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Innlegg signert Aud Hilde Aasen, lærer og leder i Skolenes landsforbund Trøndelag. Innlegget har stått på trykk i Adresseavisen.

Når 6-åringen skulle starte på skolen det året de ble seks år, skulle det være ett år med forberedelse til å starte på skolen. Ett år med lek, kjennskap til bokstaver og tall, få relasjoner til andre og lære hva som forventes av 6-åringen i timer og friminutt. Å bli selvstendig og trygg må og øves på. Det gikk fort i glemmeboka. Lek ble erstattet med læring, testing og lengre fagøkter allerede første høst.

For mange barn er det å komme inn i en skolegård, med elever fra 5 til 12 år, hundrevis av dem, meget skremmende. Det er lyder, ting som skjer, nye voksne og store areal med klasserom. «Jeg vil tilbake til barnehagen». Ja, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg har hørt den setningen, av en liten usikker venn. Og mange forblir skremt, og all læring som skal inn, ja, den glir forbi.

Hvordan skal vi klare å få alle de flotte små menneskene til å ville komme på skolen, og forbli der i mange år? Løsningen med å la noen starte før, tror jeg vil gjøre ulikhetene mellom ungene større. Tidlig utviklet jenter og gutter vil alltid ha et forsprang på de som heller vil leke, og ikke sitte i ro og øve på tall og ord.

Vi må tenke alternativt, se på ulike læringsstiler og møte elevene der de er. Tenk å være ute og bygge hytte, skrive lister, måle lengden på ting, skrive ned og til slutt få se resultatet av sitt arbeid! Forberede og planlegge, notere og regne ut og jobbe med hele seg. Om vi hadde klart å gjennomføre dette, ville det hatt stor innvirkning på læringa til elevene. Vi må se på hva elevene er klare for; ikke på hva de ulike testene forventer av dem ved første skoleårets slutt.

Mine tanker er kanskje ikke løsningen for alle, men tenk å få føle det å mestre, og kjenne på at «jeg klarer». Ikke få tilsnakk ved uro, men få ros for godt arbeid. Alle de små som kommer til første skoledag har med seg masse kunnskap og er unike. Det er vår oppgave å klare å la de utvikle seg til de personene de er – ikke at alle skal inn i samme form.

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen