Det nye styret i SL Agder

Skolenes landsforbund Agder er formelt stiftet. Fylkeslagets første leder er Geir Sigbjørnsen.

25. mai 2019

Runar Nørstad

En del av det nye styret i SL Agder: Roar Svarstad (øverst fra venstre), Arnstein Birkeland, Ingunn Seilfaldet, Roger Gullesen, Steinar Krogstad, Wenche Lillesund, Kurt Ivan Rasmussen, Egil Gundersen og Geir Sigbjørnsen. (Foto: Bodil Gullseth, SL)

Som fylke oppstår Agder ved sammenslåingen av Aust-Agder og Vest-Agder 1. januar 2020. SL Agder trer i kraft fra 1. august 2019.

Arbeidet med å slå sammen Aust-Agder og Vest-Agder har pågått i lang tid. 24. mai 2019 ble dette arbeidet sluttført, under stiftelsen av SL Agder. Den historiske begivenheten skjedde under fylkeslagets første årsmøte i Kristiansand.

Geir Sigbjørnsen skal lede SL Agder det første året.

– Gratulerer til hele det nyvalgte styret i SL Agder. Vi gleder oss til å samarbeide med dere. Også takk for innsatsen til alle dere som gikk av ved valget. Dere har gjort et flott arbeid ved avvikling av de to fylkeslagene, sier Bodil Gullseth, forbundssekretær i Skolenes landsforbund. Hun representerte forbundskontoret under stiftelsesmøtet.

Fylkeslaget har vedtektsfestet at representantskapet skal bestå av minst 25 personer. Disse skal være geografisk spredt og av begge kjønn.

Styret i Skolenes landsforbund Agder:

 • Geir Sigbjørnsen (leder)
 • Egil Gundersen (nestleder/HTV)
 • Wenche Lillesund (sekretær)
 • Roger Gullesen (kasserer)
 • Stig Morten Andreassen (studieleder)
 • Roar Svarstad (studieleder)
 • Kristin Siewers (styremedlem)
 • Steinar Krogstad (styremedlem)
 • Egil Omholt Eriksen (styremedlem)
 • Kurt Ivan Rasmussen (styremedlem/landsstyret)
 • Nina Kristensen (varamedlem)
 • Arnstein Birkeland (varamedlem)
 • Helge Grudal (varamedlem)
 • Ingunn Seilfaldet (varamedlem)
 • Anders Kylland (valgkomite)
 • Sissel Friberg (valgkomite)
 • Magne Hovet (valgkomite)
 • Marius Westgaard (valgkomite/vara)
 • Britt Tellum (revisor)
 • Rolf Bjelland (revisor)