Debatt: Morgendagens fagskoler bør bli yrkesuniversitet

Skolenes landsforbunds landsstyre krever at regjeringen arbeider raskere for å få fagskolene til å nå samme status som universiteter og høgskoler.

28. september 2023

Kommunikasjonsavdelingen

Elektrotekniker er et av de mange fagskoletilbudene. Fagskolene bør bli yrkesuniversitet, mener landsstyret i Skolenes landsforbund. (Foto: Getty Images)

Uttalelse vedtatt av landsstyret i Skolenes landsforbund (SL) 27. september 2023

Hvorfor skal ikke fagskolene i dag kunne tilby tilsvarende gradsutdanninger som for eksempel en yrkesbachelor eller en yrkesmaster?

Hva med at også fagskolene blir yrkesuniversiteter som kunne ha tilbudt deler eller hele utdanninger som yrkesfaglærerutdanning, sykepleierutdanning eller annen utdanning som bygger videre på et fag/svennebrev?

Nivå på utdanning rangeres i noe som kalles nasjonalt kvalifikasjonsrammeverk (NKR). Her er fagskolene på nivå 5, noe som tilsvarer utdanning over videregående, men ikke på nivå med universitets og høyskolesektoren som starter på nivå 6, og går opp til nivå 8.

Det ar altså fra nivå 6 at bachelorgraden og øvrige treårige utdanninger starter fra. Derfor blir det slik at studiepoengene som tildeles av fagskolene kun er studiepoeng i navnet, og ikke i gavnet. Dette skaper problemer ved overgang til UH sektoren og ved samarbeid med skoler i andre land.

Fagskolesektoren (høyere yrkesfaglig utdanning) har de siste årene hatt stor vekst og økende oppmerksomhet. Blant annet har sektoren bidratt til å løse store utfordringer i arbeidslivet og lagt grunnlaget for etablering av ny bærekraftig industri. Kandidatene fra fagskolene er etterspurt av arbeidsgiverne som melder inn stort behov i tiden fremover.

Det er også et faktum at fagskolesektoren har en uforutsigbar og lite tilfredsstillende finansiering. Det er i stor grad opp til fylkeskommunene hvor mange studieplasser skolene tildeles og hvordan disse finansieres.

Regjeringen må legge grunnlaget for en bærekraftig og forutsigbar finansieringsordning for høyere yrkesfaglig utdanning.

Skolenes landsforbund krever at regjeringen setter fortgang i arbeidet med å gi fagskolene den anerkjennelsen de fortjener.

Landsstyret i Skolenes landsforbund var samlet til møte på Gardermoen, mandag 25.- til onsdag 27. september. (Foto: Skolenes landsforbund)