Boikott endringene i arbeidsmiljøloven

Skolenes landsforbund oppfordrer kommuner, fylkeskommuner og andre seriøse arbeidsgivere til ikke å ta i bruk den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser, dersom regjeringens lovforslag…

23. mars 2015

LOM-admin

Skolenes landsforbund oppfordrer kommuner, fylkeskommuner og andre seriøse arbeidsgivere til ikke å ta i bruk den utvidede adgangen til midlertidige ansettelser, dersom regjeringens lovforslag blir vedtatt. 

Skolenes landsforbund mener regjeringens forslag om økt midlertidig ansettelse (AML 14-9) vil skape større usikkerhet for veldig mange arbeidstakere, for deres familier og for deres personlige økonomi. Forslaget vil i praksis bety at det blir lovlig at alle nyansettelser kan være midlertidige i 12 måneder.

OECD har endret syn på midlertidighet. De oppsummerer forskning som indikerer at mer rom for midlertidighet ikke gir flere jobber, men færre fast ansatte og et større B-lag. Regjeringen hevder at det i Norge er relativt lett for midlertidig ansatte å få fast stilling, og bruker dette som argument for å øke antall midlertidige ansettelser.

OECD kaller nå denne typen argumenter for feilaktige. Forslaget kan heller føre til at flere midlertidige vil konkurrere om færre faste jobber.

OECD viser også til at økt bruk av midlertidighet reduserer produktivitet, investeringer i ansatte og at det svekker arbeidsmiljøet.

I dag har 8 % av arbeidstakere midlertidig jobb. Regjeringens forslag kan føre til at en av fire er midlertidig ansatte om få år, selv med de begrensninger som er satt inn. Ordningen er ikke forbeholdt ungdom, – alle som bytter jobb vil risikere å få en slik ettårig prøvetid før eventuelt fast stilling.

Et annet viktig poeng mot midlertidig ansettelser er at mange arbeidstakere vil gå glipp av pensjonsrettigheter, dersom forslaget om midlertidige stillinger blir innført. Alle ansatte over 20 år har rett til medlemskap i tjenestepensjonsordninger, men de som bytter jobb før de har arbeidet i et år i privat sektor og tre år i offentlig sektor, får ikke med seg disse opptjente rettighetene. Det betyr at arbeidstakere kan jobbe i forskjellige midlertidige jobber i mange år uten å opparbeide seg tjenestepensjon i det hele tatt. Etter vår mening må dette være i strid med intensjonene bak loven om obligatorisk tjenestepensjon.

I Norge har vi permitteringsregler som både skal ivareta bedriftens behov og stabiliserer økonomien. OECD peker på hvordan mer midlertidige ansettelser gir større svingninger i sysselsetting under en krise, og slik kan vanskeliggjøre makroøkonomisk styring. En av grunnene til at Norge slapp igjennom finanskrisen med liten økning i ledigheten, er trolig at vi hadde færre midlertidige. Det hindret at arbeidsgiverne raskt nedbemannet og slik forsterket krisen, noe som skjedde i mange land.

Uttalelse vedtatt 20. mars av SLs landsstyre