Bli med på LOs utdanningskonferanse!  

Her vil du møte tillitsvalgte og ansatte i fagbevegelsen som jobber med utdanningspolitikk fra skole, fagskole og til universitet – inkludert representanter fra Skolenes landsforbund sentralt.

8. september 2023

Runar Nørstad

LO ønsker velkommen til utdanningskonferanse i naturskjønne omgivelser på Sørmarka. (Foto: Skolenes landsforbund)

Kunnskapsminister Tonje Brenna kommer for å si noe om den nye praktiske ungdomsskolereformen.

Mette Johnsen Walker, forbundsleder i Skolenes landsforbund, er «kommentator» under programposten «Fremtidig behov for profesjonsutdanning».

Forbundssekretær Lene Bakkedal deltar også, under «Ungdom må lære mer om høyreekstremisme», der hun skal snakke om hvordan skolen jobber med dette som en del av demokratiopplæring i tverrgående fag.

Les mer om konferansen og se foreløpig program

Konferansen er åpen for deltagelse fra alle – både tillitsvalgte, medlemmer og samarbeidspartnere fra andre organisasjoner som er opptatt av utdanning- og kompetansepolitikk.

Er du tillitsvalgt/medlem i Skolenes landsforbund, og ønsker å delta, må du avklare deltakelsen med ditt fylkeslag.

Temaer som tas opp, er blant annet:

  • Fremtidig behov for profesjonsutdanning
  • Tillitsreform høyere utdanning
  • Ungdom må lære mer om høyreekstremisme
  • Praktisk ungdomsskole – den nye reformen
  • Faglig fordypning i yrkesfagene – omstillingsnøkkelen
  • Behov for mer fleksibilitet på fagskolene

Meld deg på konferansen her

Påmeldingsfristen er 14. september, og deltakeravgiften er på 3.200 kroner.

Deltakeravgiften dekker transport til Sørmarka fra LO, opphold i enkeltrom, måltider og faglig program. Faktura sendes direkte til den påmeldte, og er bindende etter påmeldingsfristen.