Arbeiderpartiet vil ha en god skole for alle

Grunnmuren i det norske velferdssamfunnet? – Å sikre alle barn og unge en god skolegang, mener Arbeiderpartiet.  Arbeiderpartiet vil ha en sterk offentlig fellesskole…

19. april 2015

Runar Nørstad

Å sikre alle barn og unge en god skolegang er en del av grunnmuren i det norske velferdssamfunnet, mener Ap og partiets leder, Jonas Gahr Støre. (Foto: Johannes Dalen Giske/Arbeiderpartiet/SL)

Grunnmuren i det norske velferdssamfunnet? Å sikre alle barn og unge en god skolegang, mener Arbeiderpartiet. 

Arbeiderpartiet vil ha en sterk offentlig fellesskole som gir læring, trivsel og mestring i barn og unges hverdag, og som gir et godt grunnlag for videre utdanning og arbeid, skriver partiet på sin hjemmeside.

Alle barn og unges forutsetninger, utfordringer og potensial skal bli tatt på alvor, læringsmiljøet skal være fritt for mobbing og skolen skal ha et godt samarbeid med hjemmene.

Barnehagen og skolen er blant våre viktigste verktøy for sosial utjevning, og for å skape et rettferdig samfunn der alle har like muligheter for å lykkes. Fremdeles er det systematiske forskjeller i hvor mye elever lærer og mange som ikke fullfører og består videregående opplæring, mener partiet.

Det er nødvendig at ulikheter i elevers forutsetninger og bakgrunn i større grad gjenspeiles i hvordan skolen møter hver enkelt elev. Arbeiderpartiet vil ha en skole som gir hver eneste elev de utfordringene, den hjelpen og den støtten de trenger for læring og utvikling. En god start i barnehagen, tidlig innsats og tilpasset opplæring i hele skoleløpet og gode lærere med tid til hver enkelt er grunnlaget for å få det til.

Arbeiderpartiet vil de neste årene prioritere fem hovedtiltak for å forbedre den offentlige fellesskolen, ifølge vedtak gjort på Landsmøtet 2015:

  • Lese-, skrive- og regne-garanti
  • Økt lærertetthet
  • Helhetlig skoledag
  • Styrke skolehelsetjenesten
  • Løft for yrkesfag

Les mer om hovedtiltakene på partiets hjemmeside

 

– Vi i SL er godt fornøyd med det Jonas Gahr Støre sa om skolen i sin tale til landsmøtet, forteller leder i SL, Anne Finborud, til Radio Riks.

Hør hele intervjuet med Anne her