Debatt: Applaus var alt heltene fikk

Når ting er tilbake til normalt, kan vi ikke akseptere at helsepersonell, renholdere, butikkmedarbeidere, transportarbeidere og ansatte i barnehager og skoler kun får en applaus.

15. mai 2020

Runar Nørstad

Heltene våre får ikke mer enn applaus fra Høyre-regjeringen, skriver innleggsforfatterne. (Foto: Pixabay/Illustrasjon)

Innlegg signert Geir Allan Stava, forbundssekretær i Skolenes landsforbund og Runa Næss Thomassen, prosjektsekretær i Skolenes landsforbund. Innlegget står også på trykk i Haugesunds Avis.

Da vi sto på terrasser, på sosiale medier eller med hodet hengende ut av vinduer og klappet for heltene i offentlig sektor som står på nå under koronapandemien, visste vi ikke at det var alt de fikk. Revidert nasjonalbudsjett har redusert lønnsøkningen i år til 1,4 %, og det blir ingen bonus til de som har jobbet ekstra nå.

Korona har påvirket økonomien til oss alle – særlig de som nå går uten jobb. Når vi nå har åpnet skoler og barnehager igjen, kan arbeidstakere gradvis dra tilbake til arbeidsplassen, og gradvis kan næringene begynne igjen. Økonomien vil på sikt komme seg.

Når ting er tilbake til normalt, kan vi ikke akseptere at helsepersonell, renholdere, butikkmedarbeidere, transportarbeidere og ansatte i barnehager og skoler kun får en applaus. Dette er samfunnsgrupper som i lønnsoppgjør over flere tiår har blitt nedprioritert, og hadde fortjent et lønnsløft uavhengig av koronapandemien. Nå har denne gruppen stått på som aldri før. Vi vet alle at de har reddet liv.

Den butikkansatte som går med hansker dagen lang, og passer på at mat er i hyllene selv om flere av oss hamstret som idioter, blir fortsatt skjelt ut for at de ikke får lov til å motta kontanter. Renholderen som jobber ekstra timer og har sikret at vi som går rundt og tar på alt mulig uten å vaske hender, har vært essensiell i å kutte ned smittespredningen. Likevel skal de fortsatt være usynlige.

Blant lærere og ansatte i skoler i barnehager rapporterer hele 60 % at de har en større arbeidsbelastning nå enn før, ifølge en undersøkelse NorgesBarometeret har utført for Skolenes landsforbund. Det blir ikke noe mindre arbeidsbelastning av å passe på at 7-åringene holder én meter avstand. Å få småbarn til å vaske henda i tretti sekunder er ingen lett oppgave.

Helsepersonellet har utsatt seg selv for risiko. De har utsatt egen helse, og deres næres helse. Men de har gjort det for å redde liv. Holder det å klappe hvis noen redder ditt liv? Nei.

Regjeringen har bevilget kommunene 9,1 milliarder kroner ved å senke anslaget for lønns- og prisvekst fra 3,1 % til 1,4 %. Rent bortsett fra at dette er et tvilsomt anslag, viser det at regjeringa mener det er heltene våre som skal berge kommuneøkonomien ved å nøye seg med applaus for innsatsen.

Ifølge kommunenes interesseorganisasjon, KS, er disse pengene allerede gitt gjennom fjorårets oppgjør. Overheng, ansiennitetstillegg og gliding utgjør omtrent 1,4 %, ifølge KS. De 6 milliardene kommunene fikk tidlig ble brukt før de kom. Det er fortsatt ikke kommet noen løfter fra regjeringen om krisepakker for offentlig sektor.

Så da vet vi det. Heltene våre får ikke mer enn applaus fra Høyre-regjeringen.  

Pixabay-bildet er frigjort under denne lisensen